Dossier Compagnie Du Zoute

Dossier Compagnie Du Zoute

De Compagnie Du Zoute is het immobilienbedrijf van onze burgemeester. In hoeverre beïnvloeden zijn privé belangen het stadsbelang?Links:

1. Internetsite van de Companie du Zoute

2. Verslag Algemene vergadering van 26 april 2006


Sinds kort is de nieuwe website van Compagnie Het Zoute online.
De site valt op door de openheid met alle mogelijk informatie over bestuurders, financiën en projecten van het vastgoedbedrijf van de familie Lippens.
Een hele ommezwaai voor de Compagnie, die zich een eeuw lang in geheimzinnigheid hulde.
Maar na de ophef rond de mogelijke omkopingszaak lijkt de Compagnie te hebben ingezien dat onbekend onbemind maakt.

Op de site komt men alles te weten over het ontstaan, de geschiedenis en de doelstellingen van de Compagnie. Ook de aandeelhoudersstructuur, bestuursorganen, financiële resultaten en zelfs dividenden op de 30.000 aandelen worden uitgelegd.
Meer dan tweederden van de aandelen zijn in handen van de familie Lippens en aanverwante families. Interessant is ook het uitgebreide overzicht van alle recente realisaties en toekomstige bouwprojecten in Knokke-Heist. (bron.HLN)