Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/id789312/domains/knokke-waakhond.com/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/id789312/domains/knokke-waakhond.com/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/id789312/domains/knokke-waakhond.com/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149
10 Jaar onbetaalbaar wonen te Knokke-Heist

Dossier Knokke-Heist - Sociaal

10 Jaar onbetaalbaar wonen te Knokke-Heist

10 Jaar Onbetaalbaar wonen te Knokke-Heist.


We weten het allemaal. Te Knokke-Heist gaan de belangen van de grote projkecten van de Cie. Du EZoute Voor op de projecten van algemeen belang. Al 18 jaaar beloven ze eerst 400 betaalbare woningen, dan 600 en nu nog eens 500, een zwemkom enz... Maar wat blijkt de betaalbare  woningen zijn NIET voor de meeste gewone burgers niet betaalbaar, de zwemkom staat er nog altijd niet en de nog beschikbare gronden komen telkens in handen van de Cie du Zoute die er dure villawijken opzet voor de tweede verblijvers. Heulebrugge voorzien als sociaal woningwijk en  begonnen in 1998 staat er nog altijd niet, maar Finis Terrae (3.000.000 € per appartement) begonnen in 2002 is al afgewerkt.  

En de burgemeeste moet ook geen excuses aanbieden want zijn prioriteiten liggen de laatste jaren bij: Het megalomane project Casino en bij de verkaveling van de Reserve .  In beide gevallen doelen ze op de hogere inkomstenklasse.. 

Nu op zoichzelf is dat niet verkeerd, maar wie bedient die Rijken. De lokale zelfstandigen , bedienden en arbeiders. Waar moeten die gaan wonen.

Door de, te Knokke-Heist,  bewust in de hand gewerkte vastgoedstijging, stijgen de lonen, want wie betaalt uiteindelijk de duurdere huurprijzen. De lokale ondernemers, want zij hebben in een dienstenstad als Knokke-Heist werknemers nodig. Dus waarde zelfstandigen, denk daar een over na.  Wie betaalt uiteindelijk die kosten.?

Nog een doordenkertje: Het stadsbestuur VERKOOPT de parkinggrond in de Zoutelaan en de burgemeester laat de inzet beginnen aan € 5.000.000. Uiteindelijk brengt dat  € 13.000.000 op. Dat geld moet worden gebruikt om de vernieuwde straten en dijk te belkostigen. Konden ze die grond niet gebruikt hebben om betaalbare appartementen te zetten?  Tezelfdertijd onderhandeld volgens bronnen in het gemeentehuis onze burgemeester Lippens met schepen Hugo Deplecker, die er directeur is,  over de aankoop van het Rijksinternaat?  Dat internaatsgebouw, een kasteeltje, heeft uitzicht op de golf?  Misschien willen ze daarbetaalbare woningen zetten.


 

ACW, SAK en ACV spelen monopolie

 

10 jaar onbetaalbaar wonen in Knokke-Heist

 

ACW en zijn studie- en actiecomité SAK klagen samen met ACV het gebrek aan betaalbare huisvesting in Knokke-Heist aan. Het gevoerde beleid maakt dat het goed wonen is in Knokke-Heist. Daar hebben de ACW-hoorzittingen trouwens toe bijgedragen. Het tekort aan een sociaal verantwoord grondbeleid geeft jonge gezinnen echter niet de kans om er te blijven wonen. In 1994 al werd actie gevoerd. Met een partijtje monopolie ‘vieren’ ACW, SAK en ACV 10 jaar onbetaalbaar wonen in de gemeente.

Ludiek maar doortastend, zo doen ze het in Knokke-Heist. “Vele jonge gezinnen vinden hier geen betaalbare woning en gaan ergens anders wonen. Als sociale beweging klagen wij dit aan”. Aan het woord is Marc Rogiers, ACW-arrondissementvoorzitter. Hij woont in Knokke-Heist en weet waarover hij spreekt. “Wij kennen allemaal wel voorbeelden uit onze directe omgeving, jonge mensen die Knokke-Heist verlieten. Stijn is afgestudeerd en vond een huis in de omgeving van Oostende; Diederik heeft bouwplannen in Maldgem; Frederik is naar Leuven verhuisd. Sommigen verhuizen om dichter bij het werk te wonen, maar de meesten wijken uit omdat ze hier geen geschikte, betaalbare huisvesting vinden. Studies tonen aan dat de gemiddelde leeftijd van de inwoners aan de kust een stuk hoger ligt dan elders in Vlaanderen. Hoog tijd dus dat er maatregelen komen om jonge gezinnen hier te houden.”

Heulebrug
In opdracht van de gemeente Knokke-Heist realiseert WVI, West-Vlaamse Intercommunale voor Huisvestingsbeleid, in Heist een ambitieuze verkaveling: Heulebrug. Wat blijkt? Marc Rogiers: “Het project heeft weinig met betaalbaar wonen te maken. De gemeente en het WVI kozen voor een concept met veel wegen, openbaar groen en waterpartijen. Goed zo! De hoge kosten voor aanleg en onderhoud worden echter doorgerekend in de grondprijs. Spijtig! Bovendien ligt de eigenlijke bouwkost aanzienlijk hoger ligt dan in verkavelingen in de omliggende gemeenten. Door bijzondere stedenbouwkundige voorschriften zoals een groot dakvolume en specifiek materiaalgebruik, maar ook door een grote variatie in de woningen voor te schrijven.”
“De doelstelling van WVI is bouwgronden op de markt te brengen aan betaalbare prijzen. WVI, toen nog WIH, betaalde in de jaren negentig 180 tot 210 frank per vierkante meter voor de grond. Deze grond werd bouwrijp gemaakt. Voor die kavels bedraagt de vraagprijs anno 2004 minimum 136,41 € (5.503 BEF) en maximum 272,94 € (11.010 BEF) per vierkante meter. Betaalbaar?”

Knokke-Heist kwam onlangs uitgebreid in het nieuws met de openbare verkoop van de voormalige parking op de hoek van het Mussenpad en de Zoutelaan. Een verkoopprijs van 13,8 miljoen € voor 2000 vierkante meter is inderdaad niet mis.
“De schepen van sociale zaken kondigde intussen al aan dat een deel van de opbrengst wordt besteed aan sociale huisvesting. Vooral doen!” meent Olaf Minn= e van ACV.

Dure woorden voor de verkiezingen…
Onbetaalbaar wonen na de verkiezingen ? Het verkiezingsprogramma in 2000 voorzag projecten voor de inwoners van Knokke-Heist om betaalbaar te wonen. Het verkiezingsprogramma voor 2006 belooft 500 sociale woningen. Marc Rogiers: “Wij vragen betaalbare huisvesting voor jonge gezinnen in Knokke-Heist. Dit kan door de meerkost eigen aan het concept van Heulebrug, zoals het groen en de waterpartijen, niet of in mindere mate op de kopers te verhalen. Ook voor de eigen inwoners die nu al een kavel hebben gekocht. De te strenge stedenbouwkundige voorschriften moeten worden afgezwakt zonder de eigenheid van het project in het gedrang te brengen. Wij vragen dringend maatregelen om te vermijden dat Heulebrug de geschiedenis ingaat als hét project van de gemiste kansen op vlak van betaalbaar wonen”.

Mia Vandenberghe