Dossier Pers

Dossier Pers

.

Sedert jaren schrjven eerlijke betrouwbare journalisten over het Lippens Imperium en de onwelriekende zaakjes van de companie du Zoute , het gemeentebestuur enz. Telkens zijn deze artikelen echter nooit sterk genoeg om het recht te laten zegevieren. De macht van de Lippens is te sterk om op deze wijze doorbroken te worden. Vandaag bestaat de moglelijkheid dat wel te doen. Hopelijk wordt die kans vandaag wel benut.

Een ding is zeker: Reeds sedert 1991 verschijnen er regelmatig berichten over Lippens en zijn vastgoedimperium. Berichten die echter telkens de minder gekende en eerder duistere zijde van zijn geldgewin onderzochten. In de loop der jaren waren deze artikels mede de oorzaak dat heel wat plannen ten nadele van de Knokke-Heistse bevolking en ten voordele van de portefeuille van Lippens werden tegengehouden.

Jammer genoeg gebeurde deze strijd altijd op de achtergrond en besefte de lokale bevolking niet hoezeer ze telkens belazerd werden door hun bekende burgemeester. Nu 15 jaar later kunnen we aan de hand van deze inlichtingen toch zeggen dat de belangen van de burgemeester voorgingen op die van zijn stad. 15 jaar klachten en nu een gerechtelijk onderzoek? Maar laten we oppassen, als onze burgemeester er al 15 jaar in slaagde om gerechtigheid te ontlopen zal de kans er dik inzitten dat het dit keer opnieuw gebeurt.