Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/id789312/domains/knokke-waakhond.com/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/id789312/domains/knokke-waakhond.com/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/id789312/domains/knokke-waakhond.com/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149
De Doofpotaffaire - Techniek

Dossier Stads Schandalen

De Doofpotaffaire - Techniek

Techniek van een Doofpotaffaire 

 

Als schandalen uit hun doos te voorschijn komen is het normaal dat ze zo vlug mogellijk moeten worden vergeten. Hier is het juist de bedoeling dat ze worden bewaard.

 


 

 



Inleiding 

Met de schandalen die de laatste tijd steeds maar de kop opsteken kan het stadsbestuur niets anders doen dan te trachten de affaires te minimaliseren en zo snel mogelijk te vergeten. De intriges achter de coulissen zijn begonnen.

In een schandaalgeval is er maar een verdediging: De controle op de informatie. Het is een publiek geheim dat meer dan de helft van ons stadsbestuur actief is in de immobilien of ermee te maken heeft. Hoe meer bouwgrond, hoe meer appartementen hoe groter de winst. Maar daarover later in een ander dossier.

Het stadsbestuur is ondertussen al in de tegenaanval gegaan en poogt nu de informatiestroom te controleren. Twee acties werden, voor zover we al weten ondernomen. Een eerste zet kwam uit een totaal onverwachte hoek. Die van de oppositie. ? Onbegrijpelijk. De 2de zet werd door schepen Willems ingeleid. Hoe het verder zal uitdraaien zullen we U bijtijds laten weten.


1. De eerste zet

2. De tweede zet

 


 

1. Eerste zet

De oppositie, meer bepaald Ronny Dhont van de SPa, heeft voor gemeentebelangen een gouden ei gelegd. Wie zou er nu aan denken om als oppositielid een voorstel te doen het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad te wijzigen, teneinde allerhande malafide hersenspinsels van de meerderheid in de doofpot te stoppen.

In deze woelige tijden die het bestuur momenteel doormaakt kwam het voorstel van de heer Ronny Dhont als een godsgeschenk uit de hemel neergedaald. Waarover gaat het; Ronny Dhont stelde voor om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te passen. Op zich misschien niet zo'n probleem. De aanpassing is echter van die aard dat wanneer iemand van de gemeenteraad weet heeft van iets dat in feite zou kunnen wijzen op praktijken die het daglicht niet mogen zien, dit eerst dient besproken en behandeld te worden in de gemeenteraad. Van een kwakkel gesproken. Je moet dus bij de duivel te biechte gaan.

Arme Ronny Dhont we hadden dat niet verwacht. Dat dit voorstel door de meerderheid met open armen ontvangen werd spreekt voor zich. Zij konden niet beter gedroomd hebben. Gelukkig telt dit huishoudelijk reglement niet voor de inwoners van Knokke-Heist.

De vraag is waarom Ronny D'hondt deze opmerking maakte? Zou het feit dat hij goede vriend is van onze weinig deontologische schepen van openbare werken Luc Lierman daarbij misschien een rol in gespeeld hebben?

In Knokke weet je het nooit. Hier kan en mag alles.


 

 2. Tweede Zet 

 Op 18 mei 2006 werd een extra diensthoofdenoverleg gehouden. Daarin stelde onze eerste schepen Maxim Willems een leidraad voor van hoe te reageren in het kader van de huidige schandaaltoestanden.

Nu, alhoewel deze handelwijze niet verboden is ze toch merkwaardig.

Laten we de tekst nu eens analyseren:

1. De aanwezigen. Buiten Maxim Willms geen schepenen, geen raadsleden maar enkel diensthoofden en ook alle bestuurders van de Vzw's waarin hijzelf zetelt (zie ook de link met de anonieme brief). Merkwaardig niet.

2. Hij vraag Sereniteit. " Het is in de eerste plaats de bedoeling dat onze organisatie verder gesmeerd loopt. We hebben een goed bestuur, en dat moet zo blijven. Schepen Willems vraag om ons werk in alle sereniteit uit te voeren".

Onze organisatie ? Rare woordkeus. Ik zou zeggen het stadsbestuur, mar onze organisatie. Heeft hij zich hier misschien versproken. En wie zegt dat hij een goed bestuur heeft: Mocht dat zo zijn dan zou de Horeca geen zes jaar hoeven te vechten om gelijk te halen, dan zou Surfers paradise met bouwvergunning zijn gebouwd, dan zou de politie nu GEEN onderzoek moeten uitvoeren., dan zou de directeur van de gemeenteschool niet beticht worden van diefstal, enz....

3. Hij vraagt om: "voorzichtig om te gaan met externen en deontologische/ethisch te blijven".

Maar in het dossier strand hebben we al duidelijk aangetoond dat hij zelf elke vorm van deontologie mist, een leugenaar is en sjoemelaar. Waar slaat dit dan op: Kan dit een verborgen dreigement zijn: Zwijg of je kunt je job verliezen.

4. Spreekrecht tegenover de pers/burger: Wees voorzichtig in wat je zegt. Er is respect voor het spreekrecht van iedere ambtenaar, maar leg er de nadruk op dat je spreekt in je individuele naam en niet namens het bestuur. De pers zal proberen om via allerlei kanalen aan informatie te geraken. Enkel schepen Willems spreekt in naam van het bestuur, en wanneer de burgemeester terugkomt, zal er besproken worden of hij dat zal overnemen.

Hier wordt een waarschuwing gedaan ingeval personen met de pers willen spreken? Waarom? Voor zover ik weet is er toch persvrijheid. als hij niets te verbergen heeft hoeft hij ook de pers niet te vrezen. Hij alleen is gemachtigd: te spreken namens het bestuur, en indien de burgemeester terugkomt zal BESPROKEN worden of hij dit zal overnemen.

Dus het is niet zeker dat de burgemeester het zal overnemen. Is Willems dan de verborgen burgemeester, moet Lippens misschien naar Hem Luisteren. Ik denk het niet. Niets gebeurt in deze stad of onze lokale graaf weet het en alles gebeurt met zijn toestemming. Of niet soms? In ieder geval opnieuw rare zinspelingen.

5. Alle diensthoofden: die iets willen melden of als er iets op hun lever ligt, het College luistert. Je kunt hiervoor terecht bij de Schepen Willems/de functioneel bevoegde schepen/de wd.Secretarie/ de ontvanger of Patrik Bouillon. Als je in het verleden iets gedaan hebt i.o. van iemand, waar je niet helemaal gelukkig mee was, laat het weten aan het College. je moet niet het gevoel hebben dat je iemand moet beschermen.

Wat een larie, maar zeer interessant. Hij geeft namelijk toe dat er in het verleden dingen gebeurd zijn waarmee sommigen niet akkoord waren. Hiermee wil hij zijn personeel overhalen om alsnog bepaalde dingen die hijzelf misschien vergeten is aan het college te vertellen. Dus controle op de informatie. - dit sluit terug aan bij wat Ronny D'hont heeft voorgesteld. Laten we alles eerst in binnenskamers regelen. ?

6.Verhoor. Als jullie verhoord worden in het kader van deze zaak, dan moet iedereen de waarheid zeggen en in alle openheid spreken. Een gerechtelijk onderzoek is een serieuze zaak en we moeten daar ten volle aan meewerken.

Wat een Bullshit: Natuurlijk is een gerechtelijk onderzoek serieus en moet er worden meegewerkt. Wil hij zich hiermede indekken. Want in het dossier strand deed hij alles om niet mee te werken. Integendeel hij deed alles om tegen te werken, en doet dat nog altijd. Het is al ver gekomen dat er eerst een gerechtelijk onderzoek moet zijn vooraleer Willems de waarheid wil zeggen.

7. afspraken over communicatie met de pers.

De burgemeester en bij zijn afwezigheid de waarnemend burgemeester (Schepen Willems) is de officiële woordvoerder van het college. Alle telefoons en vragen van de pers moeten doorgegeven worden aan de Burgemeester en bij diens afwezigheid aan schepen Willems.

Hiermee ontneemt hij feite de vrijheid van spreekrecht van zijn ambtenaren. Ze mogen spreken, maar moeten eerst alle vragen doorgeven aan ofwel de burgemeester ofwel schepen Willems zelf. Als je het mij vraagt je reinste vorm van dictatuur.