Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/id789312/domains/knokke-waakhond.com/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/id789312/domains/knokke-waakhond.com/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/id789312/domains/knokke-waakhond.com/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149
De Morgen 2004

De Morgen 2004

 

Artikels met betrekking tot onze badstad in het jaar 2004 


 

DE MORGEN
KNOKKE VERLOST VAN ZWEMBADCOMPLEX door thomas dierckens
publicatiedatum : 12-01-2004Binnenland
Na bijna 25 jaar verkrotting is zaterdag begonnen met de afbraak van het zwembadcomplex Swimming Pool in het natuurreservaat De Zwinduinen in Knokke. 'Hoera!', juichen de natuurverenigingen, maar ze moeten wel slikken dat de Compagnie Het Zoute van burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) twee appartementsgebouwen neerpoot in het gebied.
Knokke
Van onze medewerker
Thomas Dierckens
Het was Vlaams minister voor Leefmilieu Ludo Sannen (Groen!) die zaterdag eigenhandig startte met de sloop van het compleet vervallen zwembadcomplex Swimming Pool in het natuurreservaat De Zwinduinen, tussen de villawijk Het Zoute en het vogelpark Het Zwin in Knokke. Het 222 hectare grote duin- en poldergebied was tot vorig jaar volledig in handen van de Compagnie Het Zoute van graaf Lippens, maar voormalig Vlaams milieuminister Vera Dua (Groen!) slaagde er in september 2002 in om het grootste deel ervan aan te kopen voor iets minder dan 5 miljoen euro. Inzake oppervlakte was het de belangrijkste aankoop van duinen sinds de aankoop van de Westhoekduinen in De Panne in de jaren vijftig.
Eind vorig jaar verleende de huidige minister van Leefmilieu Ludo Sannen het hele gebied het juridisch statuut van natuurreservaat. De Zwinduinen is namelijk het enige gebied aan de Belgische kust waar het strand ononderbroken overgaat in duingebied en polders. Na de sloop van het vier hectare grote zwembadcomplex zal een adviescommissie met daarin wetenschappers en vertegenwoordigers van de plaatselijke natuurverenigingen en overheden een beheersplan opstellen om de natuurwaarde van het gebied te herstellen.
"Hier vind je het hele ecosysteem van de Belgische kust in één afgesloten gebied", aldus Sannen. "Zowel polders, duinen, slikken en schorren zijn hier aanwezig. Het is ook een van de weinige plekken in Vlaanderen waar zoet en zout water met elkaar in contact komen. We geven de hele oppervlakte van het zwembad terug aan de natuur en de natuur terug aan de mensen. Daarom zullen we ook voldoende wandelpaden aanleggen. Dit gebied heeft alle mogelijkheden om uit te groeien tot een van de mooiste
natuurreservaten in Vlaanderen."
Lange tijd heeft het er slechter uitgezien voor de Zwinduinen. De Compagnie wilde er achtereenvolgens een jachthaven, een reusachtig congrescentrum en een golfterrein aanleggen. Het actieve verzet van plaatselijke natuurverenigingen verhinderde dat steeds. Toch is niet iedereen tevreden met het zogezegde 'happy end' van het meer dan twintig jaar lange aanslepende dossier. De Compagnie Het Zoute, een consortium van adellijke families waar de familie Lippens het meest in de pap te brokken heeft, wilde in 2002 immers alleen het gebied verkopen op voorwaarde dat er een bestemmingswijziging kwam van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Daardoor veranderde een deel van het complex, met name de parking en het cafetariagebouw naar woongebied. Dat 1,25 hectare groot deel is nu nog altijd in handen van de Compagnie die er twee appartementsgebouwen op zal plaatsen. Daardoor sluit nog geen derde van het unieke natuurgebied aan bij het strand. In ruil ziet de Compagnie af van alle verdere gerechtelijke procedures tegen de Vlaamse Gemeenschap.
"We zijn natuurlijk heel tevreden dat de Zwinbosjes eindelijk beschermd zijn en het zwembad wordt afgebroken, maar dat er twee appartementsblokken komen, is wel een doorn in het oog", aldus Patrick Demaecker van Natuurpunt Knokke-Heist. "Zonder dit compromis had het echter wellicht nog veel langer geduurd voordat er een oplossing kwam voor het gebied. Hoe langer die uitbleef, hoe meer natuurwaarde verloren ging. Lippens gebruikte het zwembadcomplex als chantagemiddel. Hij heeft het bewust laten verkrotten om het later als pasmunt te kunnen gebruiken tegenover de overheid."
Ook Vlaams parlementslid André Van Nieuwkerke (SP.A) die het dossier opvolgde, hekelt de manier waarop Lippens het spelletje speelde. "Het is duidelijk dat de Compagnie uit alles geld wil slaan en ze niet van goede wil zijn. Ze hebben het zwembad gebruikt als chantagemiddel om toch nog maar een stukje van onze Belgische kust te kunnen bebouwen. Ze zouden beter het goede voorbeeld geven en het hele gebied ter beschikking stellen van de bevolking. Nu zal slechts een select groepje superrijken genieten van hun appartement met uitzicht op zee én het natuurgebied. Nu al staan ze aan te schuiven om een van de 3 miljoen euro kostende appartementen aan te schaffen."
Lippens zelf is zuinig met commentaar. Hij spreekt van een win-winsituatie voor zowel de Compagnie als het Vlaams Gewest. Maar hij laat niet na om nog even uit te halen naar de overheid. "Als je in België iets afbreekt, bestaat het gewoonweg niet meer, dan ben je het kwijt. Als eigenaar is het niet meer vanzelfsprekend dat je een bouwvergunning krijgt, dat is het land waarin we leven." Graaf Lippens chanteerde jarenlang de overheid door zwembadcomplex te laten verkrotten
 
 

DE MORGEN
Meetsysteem telt 19,4 miljoen dagtoeristen aan kust in 2003 door Thea Swierstra
publicatiedatum : 19-02-2004Economie

Blankenberge
Eigen berichtgeving
Thea Swierstra
Het West-Vlaams autonoom provinciebedrijf Westtoer heeft samen met het studiebureau Groep Planning een meetsysteem uitgedokterd dat het dagtoerisme aan de kust kan berekenen. Daardoor is nauwkeuriger te zeggen hoeveel mensen er op een bepaalde dag naar zee zijn gereisd. Gedaan dus met de ruwe schattingen. "Het dagtoerisme vormt een belangrijke component binnen het kusttoerisme, maar er waren bitter weinig gegevens over beschikbaar", zegt West-Vlaams gedeputeerde van Toerisme Patrick Van Gheluwe (SP.A). "Het was gewoon nattevingerwerk."
De cijfers die uit het computermodel rollen, zijn gebaseerd op gegevens van de verkeerstelposten, de ticketverkoop van het treinverkeer, evenementen- en vakantiekalenders en weergegevens. Bij het autoverkeer naar de kust worden woon-werk- en school-werkverkeer, verblijfstoerisme en dagtoerisme van elkaar gescheiden via een intensiteitsberekening.
Uit de metingen die vorig jaar gedaan zijn met het systeem blijkt dat 2003 een recordjaar was sinds in 1997 begonnen is met tellingen: 19,4 miljoen dagtoeristen kwamen er naar de kust. In de voorgaande jaren schommelde het aantal steeds rond de 17 miljoen. De piek heeft te maken met het uitzonderlijk mooie weer vorig jaar. Hoe zonniger en hoe droger, hoe drukker.
Dagjesmensen komen vooral met de auto (16,4 miljoen in 2003). Toch nemen ook steeds meer mensen de trein (2,6 miljoen). In zes jaar dagtoerisme kent dat vervoermiddel een stijging van 70 procent.
Het dagtoerisme is minder aan schoolvakanties gebonden dan gedacht. Zowat de helft van alle dagtrips valt buiten die periodes. Wel zijn de beide hemelvaartsdagen piekmomenten, alsook weekenden in het hoogseizoen.
Buiten het meetsysteem om verzamelde Westtoer ook gegevens via enquêtes. Daarvoor zijn zo'n 72.500 dagjesmensen aangesproken. Ook zijn nog eens 31.000 schriftelijke vragenformulieren ingestuurd. Uit die enquêtes blijkt dat 88 procent van de dagtoeristen aan de kust Belg is. Het gaat dan vooral om West- en Oost-Vlamingen. Tien procent zijn Fransen. Nederlanders vertegenwoordigen 2 procent.
Een groep dagtoeristen bestaat gemiddeld uit 2,8 personen. Vier vijfde zijn volwassenen. De gezelschappen die zich met de auto verplaatsen zijn meestal groter dan zij die met de trein gaan.
De dagtoerist is bereid om enige tijd te reizen, maar eenmaal aangekomen blijft hij ook lang plakken. Doorgaans doet de dagtoerist er zowat anderhalf uur over om op bestemming te komen. De gemiddelde tijd die er op de bestemming wordt doorgebracht, is zeven uur.
De belangrijkste bezigheden op zo'n dag zijn wandelen (82,8 procent van de gevallen), terras-, tearoom- of cafébezoek (78,1), naar een restaurant gaan (55,4), (window)shopping (42,7) en activiteiten op het strand (39,1). Hekelde burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist ooit het frigoboxtoerisme, dan blijkt uit het bestedingsgedrag dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Een dagtoerist geeft gemiddeld 35 euro uit.
Hoe pakweg Knokke-Heist presteert op het vlak van toerisme ten opzichte van andere badplaatsen, is volgens afgevaardigd bestuurder Paul Boerjan van Westtoer eveneens te achterhalen met het meetsysteem. "Zo kun je het imago van bestemmingen meten. Het volgende project dat wordt opgezet, is om ook op de buitenlandse markt te meten hoe het met dat imago zit." Tellingen waren tot voor kort nattevingerwerk

DE MORGEN
De Tricolor van boot tot schroot door Thea Swierstra
publicatiedatum : 03-04-2004Binnenland

De Tricolor van boot tot schroot, zo zou je de tentoonstelling kunnen omschrijven die vanaf vandaag loopt in Het Zwin in Knokke-Heist. Conservator Kris Struyf hoopt er zo volledig mogelijk mee tegemoet te komen aan de informatiehonger van de bevolking. Ruim een jaar na de ramp krijgt hij er namelijk nog altijd vragen over. 'Of die zanddam er nog ligt die de olie uit de gezonken tanker moest tegenhouden, bijvoorbeeld.'
Knokke-Heist
Eigen berichtgeving
Thea Swierstra
Op 14 december 2002 kwam de autotanker Tricolor in aanvaring met het containerschip Kariba in de drukbevaren zee-engte Het Kanaal. Daarna ramden het vrachtschip Nicola en de tanker Vicky de inmiddels gezonken Tricolor nog eens. België raakte vervolgens in de ban van de roodgeverfde carrier. De botsingen op zee brachten namelijk nog andere rampen mee: besmeurde vogels, de bedreiging van het natuurschoon van Het Zwin. Alsof het nog niet genoeg was, verschilden de Belgische en de Nederlandse overheden in visie over hoe Het Zwin te vrijwaren van olie.
Nog altijd leggen bezoekers van het natuurgebied de link met de Tricolor. Regelmatig ook krijgt conservator Kris Struyf er vragen over. Vooral de zanddam die de olie uit Het Zwin moest weren, is blijven hangen in het collectief geheugen. "Dan vragen ze of die er nog ligt. Daar willen ze veel over weten." Om aan de belangstelling tegemoet te komen loopt sinds vandaag een tentoonstelling over de Tricolor. Alles komt aan bod. Het moment van zinken en de gevolgen ervan tot geborgen delen die naar de sloper van Zeebrugge zijn versleept. Kleine stukjes Tricolor zijn op de expositie te zien.
De tentoonstelling begint nochtans idyllisch: met een beeld van de Noordzee ter hoogte van Knokke-Heist en wat er leeft in het water. Maar dan krijgen de bezoekers de vraag: 'Is de zee wel zo ongerept?' Nee, zo blijkt. Jaarlijks komt er alleen al 20 miljoen kilo zwerfvuil terecht in de Noordzee.
Een topper is de zeekaart met wrakken en obstakels. Op het Belgisch continentaal plat liggen er minstens 230 vergane schepen. Tachtig procent van de ongelukken gebeurt door menselijk falen. De radarbeelden
van de scheepsbewegingen voor de kust tonen een gekrioel van schepen die elkaar ogenschijnlijk rakelings passeren.
"Na de ramp met de Tricolor heb ik geleerd dat de Noordzee enorm veel gebruikt wordt", zegt burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist. "Op sommige dagen passeren er 500 à 600 schepen hier recht voor ons." Beeld je eens in wat dat geeft op Het Kanaal, een van de drukst bevaren routes per wereld. "Het is daar een grote mierenhoop", zegt Struyf. "Dan is het te begrijpen dat er wel eens iets gebeurt."
Maar als er dan zoiets voorvalt als met de Tricolor, dan ben je daar beter op voorbereid. Dat bleek echter niet het geval. Zo ontbrak er een plan om grote aantallen olieslachtoffers op te vangen. Ook het rampenplan voor Het Zwin werkte onvoldoende doordat België en Nederland van visie verschilden. België wilde het natuurgebied volledig afsluiten opdat er geen olie kon binnendringen. Nederland vreesde dat dat de oorspronkelijke flora en fauna zou aantasten. Uiteindelijk kwam de door België zo vurig gewenste zanddam er toch.
"We hebben het een beetje geforceerd", zegt Lippens. "Het blijkt dat wanneer je met vieren aan tafel zit (Lippens, provinciegouverneur Paul Breyne, de burgemeester van Sluis en de commissaris der koningin van Zeeland) je meer bereikt dan met 28." Om dergelijke problemen voortaan te vermijden, hebben België en Nederland eind vorig jaar een nieuw rampenplan voor Het Zwin opgemaakt. "Met dat draaiboek kunnen we nog sneller en efficiënter ingrijpen, mocht zo'n ramp nog gebeuren", aldus Lippens.
Achteraf bleken de Nederlanders zich zorgen om niets te hebben gemaakt. Doordat de dam door het gebakkelei een paar dagen te laat kwam, was er al vervuiling opgetreden. Maar na verwijdering van door olie besmeurd zand, slib en plantenmateriaal lag Het Zwin er bijna weer zo bij als voor de ramp. Ook de vrees voor een veranderde flora en fauna bleek ongegrond. In de slikken is nog altijd een rijk bodemleven.
De ramp met de Tricolor toonde volgens Struyf aan welke belangrijke bewustmakingsrol Het Zwin speelt op het vlak van natuur- en milieubehoud. Met de tentoonstelling vervult ze die functie nogmaals met verve. Hoewel de tanker nog niet helemaal geborgen is, lijkt de ramp inmiddels verleden tijd. Alleen woorden, foto's, potjes met stalen van de olievervuiling tot zelfs de drijvende dammen die mee Het Zwin afsloten herinneren aan wat geweest is. Het Zwin houdt expo over ongeluk autocarrier en gevolgen ervan

DE MORGEN
sector vreest langere bouwstop aan de kust door Barbara Debusschere
publicatiedatum : 08-04-2004Binnenland

De Belgische kustgemeenten sturen aan op een uitbreiding van de bouwstop om zo de toeristen te ontzien. Dat stelt de bouwsector. Die vreest dat daardoor de tijdelijke werkloosheid zal uitbreiden en dat in de periodes dat er wel mag worden gewerkt de werkdruk nog zal verhogen.
Toerisme en bouwnijverheid aan de kust, ze lijken hand in hand te gaan maar nu trekken de aannemers die al ettelijke toeristische gebouwen langs de kustlijn neerpootten aan de alarmbel. De Oostendse vakbondsafdeling ACV Bouw en Industrie wees er gisteren op dat de kustburgemeesters de zomerse bouwstop van juli en augustus willen uitbreiden naar meerdere schoolvakanties, opdat toeristen niet met drilboren geconfronteerd worden.
Vakbondsman Peter Devlieghere (ACV) stelt dat uit overlegvergaderingen tussen de kustburgemeesters blijkt dat "sommigen aansturen op een bouwstop tijdens alle vakanties. Vooral de burgemeester van Knokke, graaf Lippens, is er een groot voorstander van." Dat zou een slechte zaak zijn voor de arbeiders en de aannemers. Devlieghere: "Het bouwverlof van drie weken kan die tijdelijke werkloosheid van twee maanden nu al maar deels opvullen. Werkgevers die hun mensen acht weken niet laten werken krijgen boetes. Als ik zie dat sommige gemeenten, zoals Knokke, het bouwverlof soms tot 15 september laten gelden vrees ik dat de aannemers hun mensen moeten ontslaan en dat de bouwvakkers seizoensarbeiders met tijdelijke contracten zullen worden." De Confederatie Bouw bevestigt. "Er heerst al langer onrust over een nakende uitbreiding aan de kust", zo klinkt het.
Onduidelijk is evenwel of er nu effectief een uitbreiding komt. Volgens woordvoerders van de stadsbesturen van onder andere Knokke en Oostende is dat voorlopig niet zo. "Er werd wel overlegd tussen de kustburgemeesters om de regels per gemeente meer gelijk te schakelen. Wellicht pleitten sommigen op dat overleg voor een uitbreiding", zegt een kabinetsmedewerker van de West-Vlaamse gouverneur.
De bouwsector reageert dat de uitbreiding van de bouwstop sowieso al langer dan vandaag in stilte bezig is. "Terwijl de bouwstop aanvankelijk gold op en rond de zeedijk geldt hij nu soms al in buurten waar nauwelijks een toerist komt", zegt Oostends aannemer Freddy Versluys. "Oostende is daar dubbel in want in volle zomer mag er dan weer wel volop aan het Kursaal op de zeedijk gewerkt woren, omdat dat patrimonium is." Ook aannemer Robert Vanacker stelt dat het probleem vooral is dat de gemeenten nu sowieso al de regels jaar na jaar oprekken. Van Acker: "Als het een mooi seizoen is het perfect mogelijk dat we tot 15 september niet mogen werken. De bouwstop wordt zo sluipend steeds uitgebreid. In een jaar met een goede zomer en een strenge winter kunnen we bijna geen werk meer verzetten. Maar als
wij geen hotels meer bouwen, zullen er geen toeristen meer komen." (BDB)'De zomerse bouwstop wordt nu al in stilzwijgen opgerekt'

DE MORGEN
Dwars-raadslid wil Leopold II weg door Cathy Galle
publicatiedatum : 13-04-2004Binnenland

Brussel
Eigen berichtgeving
De Leopoldstraat in Blankenberge zou beter de Lumumba- of Nelson Mandelastraat heten. Bovendien moet het standbeeld van Lippens & Debruyne in Blankenberge enigszins gecorrigeerd worden. Dat vindt althans Piet Wittevrongel, gemeenteraadslid in Blankenberge voor de eenmanspartij Dwars. 'Het moet gedaan zijn met die geschiedvervalsing. Het volk heeft recht op de waarheid', stelt hij. Wittevrongel wil dan ook na de paasvakantie op de gemeenteraad een interpellatie indienen.
Na het zien van de Britse docufilm Witte Koning, Rood Rubber, Zwarte Dood, die begin april op Canvas werd uitgezonden, blijft Wittevrongel naar eigen zeggen met een wrang gevoel achter. De reportage toonde namelijk vrij gedetailleerd welke wandaden er gepleegd werden in Kongo-Vrijstaat tussen 1884 en 1908, wandaden waarvoor koning Leopold II de volledige verantwoordelijkheid droeg.
"Het kan toch niet dat er naar zo iemand straten worden genoemd", stelt Piet Wittevrongel, die ervoor bekend staat geen blad voor de mond te nemen. "In de bibliotheek heb ik een boek gevonden waarin de straatnamen van Blankenberge worden verklaard. De Leopoldstraat is wel degelijk genoemd naar Leopold II en ik vind dat niet kunnen. We zouden beter die straat noemen naar iemand die wel iets goeds gedaan heeft voor Afrika, zoals een Lumumba bijvoorbeeld of Nelson Mandela."
Het raadslid heeft ook een probleem met het standbeeld van Lippens en De Bruyne op de Blankenbergse zeedijk. Het monument van Guillaume Charlier werd opgericht ter ere van de Blankenbergse sergeant Henri August De Bruyne. "In de strijd tegen de slavernij in Belgisch Kongo werd hij in 1892, samen met luitenant Lippens, gruwelijk vermoord", staat te lezen bij het monument.
Geschiedvervalsing, vindt Wittevrongel. "Uit de reportage bleek dat ze de zwarten niet hielpen uit humanitaire overwegingen maar uit eigenbelang. De slavenhandel kaapte namelijk hun beste werkers weg en die wilden ze houden voor de rubberplantages."
Het beeld weghalen, gaat Wittevrongel wel te ver. "Maar misschien kan er een kunstwerkje bij geplaatst worden dat verwijst naar de ware toedracht. Zoals een paar afgehakte zwarte handen bijvoorbeeld."
Het raadslid schreef ook al een brief naar de burgemeester van Oostende. Daar staat namelijk een groot
standbeeld van diezelfde Leopold II. "Bij het standbeeld daar staat een tekst die de koning bedankt voor het bevrijden van de zwarten uit handen van de slavenhandelaars. Ook hier moet een correctie worden aangebracht, vind ik."
Vandaag wil het raadslid de kwestie ter sprake brengen op de gemeenteraad van Blankenberge. Hij hoopt naar eigen zeggen op het gezond verstand van zijn collega's om deze kwestie te regelen. (CG) Blankenberge praat vandaag over naamswijziging Leopoldstraat

DE MORGEN
(geen titel)
publicatiedatum : 24-04-2004Algemeen

Er is weer eens wat mis met de bouw van het nieuwe Antwerpse justitiepaleis. Na het probleem van - het is maar hoe u het bekijkt - te hoge gevangeniswagens en te lage garagepoorten kaarten de vakbonden het probleem van de cafetaria aan. Die is voorzien, maar je kunt er alleen je boterham opeten. In het oude justitiepaleis is er wel een gaarkeuken, klaagt Walter Verhaegen (CCOD) in Gazet van Antwerpen: "Er is geen catering gepland. In een gebouw waar zoveel mensen werken, zou dat toch geen overbodige luxe zijn." Maar, zegt de vakbondsman: het probleem zal niet worden opgeblazen: "We blijven rond de tafel zitten."
Maak dit mee. De Nederlander J. Berben vulde in december 2002 de juiste cijfercombinatie in en achtte zich al verzekerd van een winst van 11,5 miljoen euro. Die was meer dan welkom, want de man zat in financiële moeilijkheden. In die mate zelfs dat het Rabobank-filiaal in Roermond zijn rekening had geblokkeerd omdat hij al te diep onder nul was gegaan. Daardoor werd de doorlopende opdracht voor het abonnement op de Lotto niet meer betaald. Berben trok naar de rechter, maar die oordeelde dat Rabobank juist handelde door Berben voor nog méér schulden te behoeden en dat dus "de belangen van de klant goed zijn gevrijwaard".
Grote discussie, woensdagavond in de gemeenteraad in Peer. De gemeente wil de naam van de 'vzw Toerisme Peer' wijzigen in 'vzw Breugelstad'. Zodat, aldus burgemeester Theo Kelchtermans, de gemeente zich "nog beter toeristisch kan profileren". De NPD-oppositie vindt het geen goed plan: "Wie zegt dat Breugel hier is geboren? Er zijn nog andere gemeenten, ook in het buitenland, die dat opeisen."
Midden juni. Dat is de laatste prognose omtrent het proces-Dutroux. Drie weken later dan gepland. Het 'proces van de eeuw' blijkt intussen bijzonder nefast voor een aantal huwelijken. Dat van Dutrouxs Vlaamse advocaat Ronny Baudewyn (foto) liep op de klippen, de relatie van Nihouls advocaat Frédéric Clément de Cléty eveneens en nu hangt volgens Het Laatste Nieuws ook een echtscheiding in de lucht ten huize van toppleiter Xavier Magnée. Volgens onbevestigde berichten vinden Dutrouxs advocaten wel nog een begrijpend oor bij hun cliënt. Voorzitter Stéphane Goux, nog steeds gehuwd, blijft stoïcijns bij de kritiek op de te 'passieve' wijze waarop hij de debatten zou leiden. "Ik wil niet de indruk wekken dat bepaalde zaken hier niet zouden mogen worden gezegd", verdedigde de magistraat zich eenmalig. Er is overigens geen aantoonbaar verband tussen de vertraging en de aanpak van Goux. De vertraging is voor de volle 100 procent te wijten aan de extra time die onderzoeksrechter Langlois en zijn speurders zich toe-eigenden. Bij de kritiek op Goux hoort trouwens een barometer. Ze duikt op zodra het proces een wending neemt ten nadele van verdachte Nihoul en verstomt zodra het er weer even wat beter voor hem uitziet. Volgende week dus weer, in (bijna) alle kranten: bakken kritiek op Goux. En straks, wellicht, nóg vlammender pleidooien voor de afschaffing van de volksjury.
In Blankenberge heeft de gemeenteraad beslist dat de naam Leopold II niet uit het straatbeeld mag verdwijnen. Oppositieraadslid Piet Wittevrongel, die wees op de niet zo fraaie rol van de voormalige Belgische vorst in Belgisch Kongo, haalt niettemin zijn slag gedeeltelijk thuis. De gemeenteraad van Blankenberge besliste om aan het standbeeld van Lippens en De Bruyne op de zeedijk "een plakkaat toe te voegen". Daarop zal volgens burgemeester Ludo Monset een verwijzing staan naar de strijd tegen de slavernij in België. Enkele historici zullen de opdracht krijgen de tekst te schrijven.
Zo mijnheer, wat is uw beroep? "Hondenvanger." Schrik niet als u het Ben Crabbé straks hoort zeggen in Blokken. De gemeenten Halen, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Lummen hebben besloten samen "het probleem van loslopende honden aan te pakken". Niet slecht vergoed trouwens, zo'n baantje als hondenvanger, zo bericht Het Belang van Limburg: "Hij krijgt een auto met aanhangwagen, een scanner (om de chips van de dieren te kunnen lezen), een gsm en een onkostenvergoeding voor brandstof, eten voor de dieren en werkkleding".
 
DE MORGEN
Pelecanos weer bekroond door Fred Braeckman
publicatiedatum : 19-05-2004Boeken
Voor de tweede keer heeft de Amerikaan Georges P. Pelecanos de Los Angeles Times Book Award voor de beste misdaadroman gekregen. Dit jaar werd Soul Circus bekroond. In het Nederlands kwam het boek onder dezelfde titel uit bij The House of Books. Het is Pelecanos' elfde roman en de derde thriller in een reeks met de zwarte privé-detective van middelbare leeftijd Derek Strange. Tegen de achtergrond van een allesbehalve toeristisch Washington tracht hij samen met zijn jongere collega Terry Quinn de doodstraf van een gevangen gangsterbaas te laten omzetten in levenslange opsluiting. De prijs wordt nog maar vier jaar uitgereikt. De vorige winnaars waren Val McDermid, T. Jefferson Parker en Georges P. Pelecanos dus.
Misdadig Vlaanderen
De dode die met z'n tweeën was is de titel van een nieuwe Vlaamse misdaadroman die volgende maand in de boekenwinkel ligt. Het gaat om het debuut van Jos Pierreux (47), een handelaar in bouwmaterialen uit het Brabantse Pepingen. Hij publiceerde al korte verhalen in tijdschriften. De badplaats Knokke wordt geconfronteerd met een inbraakgolf, vandalisme en de verdwijning van een kampeerster. Benieuwd wat burgemeester graaf Leopold Lippens daar allemaal van vindt. Bij dezelfde uitgever komt in de herfst een nieuwe roman van Louis van Dievel uit. De dode die naast zijn schoenen liep gaat over een advocaat die van zijn depressie geneest door aan langeafstandslopen te beginnen. Hij wordt verliefd op een lerares die twintig jaar jonger is dan hij en dan begint voor de jonge vrouw de hel. Ook de nestor van de Vlaamse misdaadroman ontbreekt niet op het appèl met nieuw werk. Deze maand nog verschijnt Angelina van Aster Berkhof, van wie weleens gezegd wordt dat hij het genre in Vlaanderen introduceerde. Hij debuteerde precies zestig jaar geleden met De heer in grijzen mantel en schreef meer dan negentig boeken. In zijn jongste krimi wordt de vrouw van hoogleraar Johannes Thielemans ervan verdacht haar man te hebben vermoord. Een reden zou de extreme jaloezie van de professor geweest kunnen zijn. Hij aarzelde niet Angelina, die hem uiteindelijk ontrouw wordt, te slaan. En toch wil commissaris Moonen haar niet arresteren.
Fred Braeckman
 
DE MORGEN
(geen titel) door Armand Plottier
publicatiedatum : 03-07-2004Algemeen
Marin Vandercruyssen (68) uit Oudenaarde, die op 21 juli 1955 niet minder dan vijf ufo's over Lotenhulle zag vliegen, krijgt vandaag een herdenkingsteken in de Oost-Vlaamse gemeente. Precies, één dag na Wereld-ufo-dag. "Het is met een groot feest en dat is makkelijker georganiseerd op een vrijdag dan op een zaterdag", aldus het feestvarken. Niemand minder dan de Aalsterse schepen Dirk De Smul (CD&V) zal met plezier het monument voor Vlaanderens 'eerste ufoloog' onthullen. Op de plaats waar Marin de vliegende schotels zag. Of wat dacht u?
Bokser Mike Tyson, ooit de jongste wereldkampioen bij de zwaargewichten, omschrijft zichzelf tegenwoordig in interviews als "de stomste bokser aller tijden". En gemeen was hij naar eigen zeggen ook. "Een door-en-door slecht mens, maar geen gangster."
Net voor het Rock Werchter-geweld losbarstte, kreeg burgemeester Dirk Claes van Rotselaar een slag in het gezicht. Ze haalden in zijn gemeente de enige bankautomaat weg. "Tal van mensen zullen in omliggende gemeenten op zoek gaan naar geld, als blijkt dat er voor de vier mobiele geldautomaten op de festivalweide te lange wachtrijen ontstaan", aldus de ziedende burgemeester in Het Laatste Nieuws. En waarom moest de automaat nu weg? Omdat in Rotselaar twee bankfilialen fusioneren. En net het filiaal waarin de geldautomaat is onderbracht verdween daardoor toch wel zeker.
De Britse Carole Hortlock (37) is voor de negende keer draagmoeder. Meteen vestigt zij een wereldrecord. "Het is een beetje een verslaving", geeft Carole toe. Vreselijke striemen krijg je van die zwangerschappen wel, maar als zij stopt, gaat Carole onder het mes. In afwachting van een tiende bestelling brengen Carole en haar man Paul hun Franse buitenhuis in orde. Carole heeft overigens zelf twee dochters, Steffanie (13) en Megan (10). Zij vinden het prima wat hun nijvere moeder doet.
"Ze is het mooiste en flinkste meisje van Berlare", zei kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) over Nele Blanckaert, een 23-jarige marketingstudente.
Nele is een van de negentien finalistes van Miss Belgian Beauty. En De Croo is haar peter. Daarom zei hij dat.
En de immer wijze Eva Pauwels, de ex van Jacques Vermeire, liet een "wij zijn twee wilde beesten samen, wij zijn eigenlijk twee venten die elkaar bespringen" door een verblufte verslaggever noteren. Voor wie niet mee is: Eva had het over haar recentelijk ontloken lesbische relatie.
Interviewster Gerty Christoffels weet al wat zij niet gaat doen tijdens de nieuwe VTM-talkshow Factor 3: "Ik ga nooit iemand pakken. Ik ga niemand de pieren uit de neus halen. En ik zal nooit iets vragen wat ik zelf vervelend zou vinden", verklaarde ze zelfverzekerd.
Hij is weer eens boos. Deze keer hangt Leopold Lippens (62), de Knokse burgemeester tegen het plafond omdat de kusttram toch zo'n lelijke bovenleiding heeft. "De stroom zou uit de grond moeten komen", meent Lippens en hij kan het weten want hij heeft het resultaat van 'stroom uit de grond' in Bordeaux kunnen aanschouwen en "het resultaat is formidabel". Eerder was Lippens boos op frigoboxtoeristen, vliegers met een harde punt en op huizen in het Zoute die niet wit geschilderd waren.
 
DE MORGEN
Kustgemeente opent eigen helihaven door Belga
publicatiedatum : 19-07-2004Binnenland
Knokke nog een beetje meer Monte Carlo
Brussel
Belga / Eigen berichtgeving
Nica Broucke
Op het bedrijvenpark 't Walletje in Knokke-Heist opende de kustgemeente zaterdag een helikopterhaven. Knokke-Heist zegt daarmee de primeur van de eerste officiële helikopterhaven van België te hebben.
De kustgemeente treedt hiermee in de voetsporen van onder andere Monte Carlo in Monaco. Toch betwist burgemeester Leopold Graaf Lippens dat de nieuwe helihaven er enkel zou zijn om de high society, die zich met een helikopter in de tuin laat afzetten om de files te vermijden, naar de badstad te lokken. Om die reden onthielden de oppostiepartijen Agalev, SP.A en Vlaams Blok zich in oktober van vorig jaar bij de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor de helihaven. "Helikoptergebruikers zijn nu verplicht om hier te landen", aldus de burgemeester bij de opening van de helihaven. "We werden de jongste jaren steeds meer geconfronteerd met helikopterpiloten die her en der in de gemeenten landden. Voor er ongevallen gebeuren, hebben we ingegrepen."
"In België zijn er een 120 particuliere helikopters", bevestigt helihavenmeester Nicolas Pillen. "Iedereen kon hier landen waar hij wilde. Om dat tegen te gaan werd gekozen voor een vaste locatie."
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist legde de helihaven zelf aan. Op een stuk grond dat in een latere fase gebruikt kan worden om de gemeentelijke parkbegraafplaats uit te breiden, werd een wegneembare betonverharding aangebracht. Er kwamen ook drie containers als kantoorruimte. De grond werd opgehoopt met steenbrokken die afkomstig zijn van de afbraakwerken van het voormalige olympische zwembadencomplex aan het strand van Knokke. Dat zonevreemde bouwwerk wordt momenteel omgeturnd tot een natuur/duingebied dat aansluiting moet vinden bij de Zwinbosjes.
Op de helihaven is er plaats om zeven helikopters te stationeren. Het private bedrijf Helicenter, een dochterbedrijf van het Limburgse Crown Heli, dat beschikt over helihavens in Sint-Truiden, Charleroi en Turnhout, staat in voor de exploitatie ervan. "En dat voor een periode van tien jaar", zegt helihavenverantwoordelijke Nicolas Pillen. De komende jaren zal worden uitgekeken naar een
permanente locatie voor het helikopterveld, dat vermoedelijk langs de Kalvekeetdijk, vlak bij de begraafplaats, zal oprijzen.
"Een landing en een uur verblijf kosten 30 euro", gaat Pillen verder. "Wie tussen 17 en 9 uur wil landen of opstijgen, betaalt een extra bijdrage van 100 euro." Op deze manier wil Knokke-Heist nachtvluchten vermijden, maar eigenaars van een helikopter malen uiteraard niet om 100 euro of meer. De belangstelling voor de nieuwe helikopterhaven was gisteren groot. Pillen: "Zondag zijn er meer dan twintig helikopters geland. Maar dat is normaal, de mensen zijn nieuwsgierig. De hoge frequentie zal de volgende weken zeker minderen." Het initiatief voor de officiële helikopterhaven kwam er na aanpassingen in de luchtverkeerswet. Sinds enkele jaren is het mogelijk om in België overal te landen met een helikopter mits de grondeigenaar toestemming geeft. Door een officiële landingsplaats te creëren omzeilt Knokke-Heist de regeling. Landen mag enkel nog op de helihaven. Overal elders moet op wettelijke minimumhoogte worden gevlogen. In woonzones bedraagt die 300 meter. Om geen hinder te veroorzaken worden de piloten verplicht om langs de N49, de expresweg tussen Knokke en Antwerpen, te vliegen.
"Een helikopter als vervoersmiddel raakt steeds meer ingeburgerd", zegt burgemeester Lippens, "het zijn niet alleen meer rijke mensen die er gebruik van maken. Sinds de autowegen verzadigd raken, nemen steeds meer mensen de helikopter. Maar overal mogen landen, houdt ook gevaren in. Met dit initiatief willen we de veiligheid verhogen. Het is niet de bedoeling dat vanaf de nieuwe helihaven luchtdopen worden georganiseerd."
Knokke-Heist mikt met de aanleg van de helihaven ook op een extra impuls voor het congrestoerisme. Mensen die zelf niet over een helikopter beschikken kunnen gebruikmaken van de taxiservice van Helicenter. "Voor een vlucht per helikopter van Zaventem naar Knokke met vier personen moet men 200 euro per persoon neertellen", rekent Pillen voor. "Exclusief de landing-fees natuurlijk." Burgemeester Lippens: 'Het zijn niet alleen meer rijke mensen die gebruikmaken van de helikopter'
DE MORGEN
Onderzoeksjournalist Frank De Moor, de kwelduivel van paul Vanden Boeynants, is overleden door Georges Timmerman
publicatiedatum : 03-08-2004Binnenland
'Hij stapte in de journalistiek zoals anderen in een kloosterorde gaan'
Frank De Moor, journalist bij het weekblad Knack, is vorige week woensdag op 55-jarige leeftijd overleden aan kanker. Vandaag wordt hij in besloten kring gecremeerd in Lochristi. Gedurende meer dan dertig jaar was de onderzoeksjournalist een van de belangrijkste smaakmakers van Knack, een blad waarin hij heroïsche journalistieke veldslagen uitvocht met tegenstanders van formaat, zoals Paul Vanden Boeynants, Freddy Vreven en Leopold Lippens. Een in memoriam van Georges Timmerman, onderzoeksjournalist bij De Morgen en lang geleden een collega van De Moor bij Knack.
Brussel
Eigen berichtgeving
Georges Timmerman
Het was in de tweede helft van de jaren zeventig en ik schreef mijn eerste artikels als jonge freelancer. De Moor was toen al een monument op de redactie van Knack. In de stijl van de destijds algemeen bewonderde Watergate-journalisten Woodward en Bernstein dronk hij koffie uit een plastiek bekertje, nonchalant met één bil op een bureau leunend, of zat hij te lezen met zijn benen languit op de tafel. Hij had het over 'coördinaten' als hij iemands adres en telefoonnummer bedoelde en gebruikte mysterieuze toverwoorden als 'targets', 'dispositieven' en 'conspiratieve' appartementen. In zijn Porsche reed ik met hem mee naar een persconferentie van de rijkswacht. Terwijl hij over de snelweg scheurde (in mijn herinnering aan meer dan 200 km per uur) informeerde hij achteloos hoe het gesteld was met de georganiseerde misdaad in Antwerpen.
"Frank stapte in de journalistiek zoals anderen in een kloosterorde gaan", zegt Knack-hoofdredacteur Rik Van Cauwelaert. "Journalistiek was voor hem een roeping, waarvoor hij alles opofferde. Hij was een geëngageerde journalist, een begrip dat tegenwoordig helaas eerder als een scheldwoord wordt gebruikt." Met De Moor verdwijnt de laatste grote naam van de generatie van Knack-coryfeeën als Frans 'Sus' Verleyen, Johan Struye en Johan Anthierens. "Als ik opnieuw zou worden gevraagd om een blad te beginnen en een redactie samen te stellen, zou Frank De Moor daar altijd bij zijn." Het compliment is afkomstig van Verleyen, de founding father van het weekblad. De Moor was minder flamboyant dan de drie anderen, maar zijn journalistieke speurwerk bezorgde het blad sérieux en geloofwaardigheid.
"Niemand vroeg hem nog naar zijn bronnen", zegt Van Cauwelaert. "We hadden een immens vertrouwen in Frank. Als hij het schreef, dan wisten we dat het klopte. Wat er stond, was juist."
De Moor, geboren in 1948, belandde in 1973 op de redactie van Knack, na enkele omzwervingen als losse medewerker van De Standaard en Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Hij was een van de beste onderzoeksjournalisten die ik heb gekend", zegt Walter De Bock, gewezen journalist van De Morgen, die begin jaren zeventig met De Moor heeft samengewerkt. "We hebben onder andere samen onderzoekswerk gedaan over de plannen voor een staatsgreep, die destijds in de entourage van Vanden Boeynants werden bekokstoofd. VdB werd een onderwerp dat hem nooit meer heeft losgelaten."
Legendarisch is het journalistieke werk van De Moor over de verdachte legeraankopen die gebeurden in de periode van VdB als minister van Landsverdediging. Tussen 1972 en 1979 kocht de PCS-minister voor meer dan 500 miljard frank aan pantservoertuigen, vliegtuigen en ander militair materiaal. Bestellingen die vrijwel zonder uitzondering terechtkwamen bij een selecte kring van bevriende ondernemers. Jarenlang achtervolgde De Moor de christen-democratische politicus-zakenman met uiterst nauwgezette, gedetailleerde en stevig gedocumenteerde artikels over het gesjoemel van VdB en diens entourage van zakenvrienden. VdB had niet de gewoonte om zich in een hoekje te laten zetten. De toen nog machtige politicus beet van zich af en bombardeerde Knack met tientallen rechten van antwoord en menig proces wegens smaad en laster. Toch eindigde de krachtmeting onbeslist. VdB is er nooit in geslaagd om de lastige horzel af te schudden en moest uiteindelijk zelf voor de rechtbank verschijnen op beschuldiging van fiscale fraude. "Zonder De Moor was het nooit tot een proces tegen Vanden Boeynants gekomen", stelt zijn oude compagnon de route Hubert Van Humbeeck in een in memoriam dat morgen in Knack verschijnt.
Ook speelde De Moor een voortrekkersrol in het onderzoek naar het schandaal rond de aankoop van obussen door de liberale defensieminister Freddy Vreven, waarbij volgens het FBI voor bijna 400 miljoen frank aan smeergeld werd betaald. Na een klopjacht die jaren aansleepte, kon de journalist als eerste de restanten van het smeergeld traceren op een rekening van een spookfirma op het Kanaaleiland Jersey. Welke hooggeplaatste Belgen daarvan geprofiteerd hebben, heeft het gerecht nooit kunnen achterhalen. Nog een ander titanengevecht leverde De Moor tegen burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist, die zoals bekend met zijn Compagnie Le Zoute liever lucratieve bouwprojecten realiseert dan naar het ongerepte duinenlandschap te kijken. "Frank was verzot op de kust en werd ziek van de manier waarop de streek door sommigen om zeep werd geholpen", zegt Van Cauwelaert.
De laatste jaren ontpopte De Moor zich tot een van de hevigste criticasters van de politiehervorming, en eigenlijk van zowat het hele beleid van voormalig minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) - de aversie dateert al van diens eerste belangrijke taak als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie-Dutroux. De Moor profileerde zich daarbij als een tegenstander van de zogenaamde believers in netwerken rond Dutroux en Nihoul. In die periode stond De Morgen lijnrecht tegenover de visie van De Moor.
Uiteindelijk heeft hij meer dan dertig jaar voor Knack gewerkt, waarvan meer dan tien jaar als hoofdredacteur. Ook toen De Moor al erg ziek was en grotendeels verlamd, bleef hij stug doorwerken. "Zijn laatste artikel, een stuk over Knokke-Heist dat vorige week verscheen, heeft hij nog met de hand geschreven op zijn ziekenhuisbed", vertelt Van Cauwelaert. "Zijn wilskracht en doorzettingsvermogen
hebben een ontzettende indruk op ons gemaakt." De Moor laat een weduwe achter, magistrate Anita Harreweyn van het Gentse parket-generaal, en een dochter, Alexandra. Knack-hoofdredacteur Rik Van Cauwelaert: 'Hij was een ge?ngageerde journalist, een begrip dat tegenwoordig helaas als scheldwoord wordt gebruikt'
 
DE MORGEN
Met de helicopter naar Knokke Le Zoute
publicatiedatum : 09-10-2004Binnenland
Amper tweeëneenhalve maand na de ingebruikname van het Helicenter Knokke-Heist heeft initiatiefnemer Danny Croon, zaakvoerder van het Helicenter en Crown Heliservice nv, al nieuwe plannen. "De vraag naar een regelmatige helikopterverbinding van Knokke-Heist naar Brussel en Antwerpen is groot", vertelde hij bij de officiële opening van de eerste Belgische open helihaven.
Het Helicenter Knokke-Heist is een samenwerking tussen Croon en het gemeentebestuur van de badstad. Vooral burgemeester graaf Leopold Lippens vond het onverantwoord dat helikopters in de tuinen van de villa's in het dichtbebouwde Zoute landden. De helikopters zorgden daarbij ook voor overlast. Met de ingebruikname van het helicenter op 17 juli werd een landingsverbod in de hele gemeente afgekondigd. Helikopters mogen in Knokke-Heist enkel nog landen op de helihaven nabij het bedrijventerrein en aan- en afvliegen moet boven de landerijen. De concessie voor Helicenter Knokke-Heist loopt voor tien jaar.
"Gemiddeld landt hier een tiental helikopters per week", aldus Danny Croon. "Het gaat om mensen die een dagje uit in Knokke-Heist plannen of hier een werkvergadering hebben. Ons doelpubliek is zakelijk en toeristisch."
De aanwezigheid van de helihaven wekte intussen de interesse van enkele plaatselijke bewoners. Die zien het gemak van het luchtverkeer in. "De vraag om met de helikopter van en naar het werk in het binnenland te kunnen vliegen, wordt regelmatig gesteld", vertelt Croon. "Daarom bekijken we of het haalbaar is om enkele regelmatige verbindingen te voorzien tussen Knokke-Heist, Brussel en Antwerpen. We zullen dan boven de files vliegen."
Crown Heliservice nv beschikt zelf over twaalf helikopters en heeft zes piloten in dienst. Volgens zaakvoerder Croon zijn er plannen om zijn bedrijf te integreren bij rampenplannen, opsporingen van verdwenen personen, opsporing van sluikstortingen of lozingen en bijstand aan de brandweer.
De buurtbewoners ondervinden echter al wat hinder van het nieuwe initiatief. "Eén helikopter horen overvliegen is wel eens leuk", vertelt Ed van der Zee uit deelgemeente Westkapelle. "Maar een tiental per week wordt niet meer aangenaam. We zijn dan ook bevreesd voor de toekomst. De meeste gebruikers komen uit het Zoute. We vragen ons af waarom het helicenter daar niet werd ingeplant."
Volgens eerste schepen Maxim Willems is het gemeentebestuur zich bewust van de overlast. "In samenspraak met de uitbater en de verkeersleiding wordt aan een luchtbaken gewerkt, waardoor de helikopters niet langer over Westkapelle zullen vliegen maar over de nabijgelegen landerijen. We doen
wat we kunnen, maar het vraagt wat tijd en vooral discipline." (Belga) Vaste verbinding tussen mondaine badstad en Antwerpen en Brussel op komst

DE MORGEN
(meerdere artikels) door Belga
publicatiedatum : 07-08-2004Binnenland
/ Nultolerantie tijdens Polé-Polé Beach
De Knokse burgemeester Lippens gaat de nultolerantie handhaven tijdens het driedaagse Polé-Polé Beach-festival op het strand van Knokke-Heist. Lippens stuurde de brandweer al op de organisatoren af. De politie krijgt de opdracht om een maximale veiligheid te garanderen en drugs, alcoholische dranken en wapens buiten het festivalterrein te houden. De burgemeester wil onder meer een oppervlakkige fouillering van alle festivalgangers door de organisatoren. Wie weigert of zich verdacht gedraagt, zal door de politie aan een grondige fouillering worden onderworpen. Herrieschoppers, drugsdealers en vandalen op en rond het terrein zullen meteen worden opgepakt. Daarvoor worden onder meer politieagenten in burger ingezet. Polé-Polé Beach is gespreid over drie dagen. Er worden 10.000 festivalgangers verwacht. Het heeft plaats op het strand tussen Duinbergen en Heist, op de plaats waar in juli 2003 een jong stel een zwaar betonblok op zijn tent kreeg geworpen. De jonge vrouw uit Elsene die in de tent sliep, raakte levensgevaarlijk gewond. De daders werden tot op heden niet gevonden.
/ Twee doden in septische put
Twee mannen van 44 en 54 jaar zijn donderdag in een septische put gestikt. De twee wilden de put ontstoppen, maar stierven door verstikking. Het voorval deed zich voor in het Henegouwse Flénu (Bergen).
Volgens de eerste onderzoeksbevindingen werd Giuseppe Nicitra (44) onwel toen hij in zijn achtertuin in de septische put afdaalde. De man verloor het bewustzijn en zeeg neer in de massa. Adolpho Faco probeerde zijn vriend te hulp te snellen en daalde eveneens af. Ook hij werd door gassen verstikt teruggevonden door de brandweer, die enkele minuten later ter plaatse arriveerde.
/ Winkelbediende bediende zichzelf
Een winkelbediende die een digitale camera tien keer goedkoper aan zichzelf wilde verkopen is donderdagavond in Sint-Agatha-Berchem tegen de lamp gelopen. De werknemer van de Media Markt-vestiging wijzigde in de computer de aangegeven prijs van het toestel van 235 naar 23,5 euro alvorens langs de kassa te passeren. De truc kende geen succes. De lokale politie pakte de bediende op. Na verhoor werd hij vrijgelaten.
/ Meer jongeren gebruiken Buzzy Pazz
De verkoop van de Buzzy Pazz, een voordelig abonnement van De Lijn voor jongeren tot 25 jaar, zit in heel Vlaanderen in de lift. In juni maakten 193.469 jongeren er gebruik van. Dat is ongeveer 13 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
In Vlaams-Brabant is de verkoop het sterkst gestegen, met ongeveer 17 procent. In de provincie Antwerpen ligt het aantal verkochte jongerenabonnementen ongeveer dubbel zo hoog als in de andere provincies.
/ Daders drieste overvallen op Covée-vestigingen gezocht
Het gerecht in Turnhout is op zoek naar drie mannen die de voorbije zes maanden al negen Covée-warenhuizen hebben overvallen. Sinds eind 2003 sloeg het trio toe in Mechelen, Kampenhout, Lochristi, Wetteren, Turnhout, Edegem en tweemaal in Oevel. Ook in Merksem probeerden ze een Covée-warenhuis te overvallen, maar dat bleef zonder resultaat. De hold-ups gebeuren 's morgens vroeg of net voor sluitingstijd. Tijdens hun laatste overval in Oevel op 28 juli werd een van de daders duidelijk gefilmd door de bewakingscamera's. "De man is opvallend groot en slank en van Noord-Afrikaanse origine. Getuigen van die overval hebben mogelijk ook de chauffeur van de vluchtwagen opgemerkt. Hij is tijdens de overval vaak af en aan gereden", aldus de federale politie van Turnhout. Bij de overval in Oevel gebruikten ze een donkerblauwe Ford Escort en met vijf deuren met Belgische nummerplaat.
/ Verkeerschaos door verdachte auto
In het centrum van Brussel is gisterenmorgen verkeerschaos ontstaan in de buurt van de Amerikaanse ambassade nadat een politiepatrouille er een verdachte geparkeerde Mercedes had opgemerkt. Na een uitgebreid onderzoek bleek het echter om een vals alarm te gaan. Rond 10.15 uur werd de ingestelde veiligheidsperimeter opgeheven. Het verdachte voertuig werd rond 7.30 uur opgemerkt op de hoek van de Kunstlaan en de Guimardstraat, voor het gebouw van de bank van New York. Daarop besloot de politie een veiligheidszone van 200 meter in te stellen rond het voertuig. De Kunstlaan werd tussen het kruispunt Kunst-Wet en de Belliardstraat afgesloten voor alle verkeer, en in het metrostation Kunst-Wet stopten geen metro's meer. Ongeveer een duizendtal werknemers, van wie het merendeel van de Bank of New York, werd geëvacueerd.
/ Stuk Spaanse wal Antwerpen blootgelegd
Archeologen hebben vrijdag in Antwerpen een gemetselde brugpijler van de Spaanse omwalling uit de 16de eeuw blootgelegd tijdens de riolerinsgwerken op het kruispunt van de Kasteelpleinstraat met de Leien. De pijler, die in goede staat terug werd gevonden, maakt deel uit van de brug die zich voor de Begijnenpoort bevond. De archeologen zorgen nu voor de verdere vrijlegging en de documentatie ervan. Daardoor kunnen zij hun onderzoek naar de Spaanse omwalling vervolledigen.
/ Overval op reiskantoor
Donderdagavond hebben twee mannen een gewapende overval gepleegd op het kantoor van
Neckermann, aan de Brusselsesteenweg, in Waterloo. Dat heeft het parket van Nijvel gisteren bekendgemaakt. Voorzien van een masker of pruik stapten de overvallers met een vuurwapen het agentschap binnen. Twee personeelsleden en één bezoeker moesten op de grond gaan liggen. Woedend over de povere buit - nauwelijks enkele tientallen euro - werd van de slachtoffers de persoonlijke bezittingen (gsm, juwelen en geldtas) geëist. Nadien werden ze in de kelder opgesloten.
 
DE MORGEN
(geen titel) door Douglas De Coninck
publicatiedatum : 04-09-2004Algemeen
Graaf Leopold Lippens is een kwarteeuw burgemeester van Knokke-Heist, en dat moet worden gevierd. Elk gezinshoofd en elke tweedeverblijver krijgt weldra een natuurboek cadeau. Niet dat de graaf daarvoor zelf in de geldbeugel tast. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met de aankoop van 40.000 boeken, samengesteld door Zwin-conservator Kris Struyf. In november worden ze uitgedeeld. De inwoners mogen kiezen tussen de Nederlandstalige of de Franstalige versie. Het gemeentebestuur trekt 122.3000 euro uit voor de hele onderneming.
U rijdt door een straat waar slechts 50 km per uur is toegelaten en u denkt voor alle zekerheid toch maar niet sneller te gaan dan 35 per uur? Niet doen. Toch niet in Zomergem, waar verwarmingsinstallateur Curd De Roose voor dit vergrijp een boete van 150 euro kreeg. Hoofdcommissaris Carlos De Clercq verdedigt zijn aanpak. Artikel 10.2 van het Koninklijk Besluit van 12 december 1975 zegt duidelijk dat een bestuurder de normale gang van andere bestuurders niet mag hinderen door abnormaal traag te rijden als daar geen reden voor is. "Gedurende verschillende kilometers reed hij tergend traag, waardoor de twintig auto's achter hem zwaar gehinderd werden", aldus commissaris De Clerck.
Hij kwam deze week aan het woord in Knack, Humo en De Nieuwe Wereld, maar Bruno Wyndaele kreeg het niet vaak genoeg gezegd. Steeds weer diezelfde boodschap "Ik geef geen interviews."
In Mechelen zijn alle betrokkenen het erover eens dat er belangrijker maatschappelijke problemen zijn, maar de bondigheid van de commentaren geeft grond aan twijfel. Het zit zo. Bart Somers (foto) (VLD) keerde terug en nam zijn intrek in het kabinet van de burgemeester. Zijn vervanger, schepen van Financiën en Veiligheid Koen Anciaux (VLD), wou op zijn beurt zijn vroegere kabinet terug. Dat was buiten schepen van Communicatie Johan Timmermans gerekend. Hij had het kantoor van Anciaux overgenomen en wou van geen wijken weten, waardoor Somers en Anciaux een tijdlang samenhokten in het kabinet van de burgemeester. Na een 'werkvergadering' is het probleem inmiddels "opgelost", zo laat de VLD-Mechelen weten, maar wie nu precies waar zit, is nog niet helemaal duidelijk.
In het anders zo rustige Gingelom blijft het daarentegen rustig. Bij de toekenning van nieuwe straatnamen bediende de gemeenteraad deze week zowel socialisten als CD&V'ers op hun wenken. De Nieuw-Jeukstraat wordt omgedoopt tot Albert Moyaertsstraat en de Lindestraat tot René Houbeystraat. Daarmee hebben twee oud-burgemeesters van SP.A en CD&V hun straat. Mooi, vond ook VLD-raadslid Alain Lourquin. Hij stelde de vraag of er dan nooit een Gingelomse liberaal is geweest die een straat verdient. "En dus gaat men nu op zoek naar een notoir liberaal", zo meldt Het Belang van Limburg.
Vaarwel Anne Thily. De controversiële Luikse procureur-generaal gaat op 31 oktober met pensioen. Zoals verwacht verloopt de strijd om haar opvolging allesbehalve rimpelloos. Vier kandidaten dienden zich aan, maar de Hoge Raad voor Justitie achtte geen van hen geschikt. Thily zal tijdelijk worden vervangen door eerste advocaat-generaal Jocelyne Bodson. Achter de schermen woedt een strijd waarbij vooral de partijpolitieke kleur ertoe doet en de christen-democratische cdH met de mediagenieke Naamse procureur Cédric Visart de Bocarmé de van oudsher door de PS bezette troon in het Luikse justitiepaleis viseert.
Gelukkig was daar de gespecialiseerde pers om het voor ons te becijferen. Op haar allereerste schooldag droeg prinses Elisabeth een rugzakje van het merk Elmer. Kostprijs? 17,85 euro. Toch schortte er wat aan de zorgvuldigheid van de berichtgeving over deze historische gebeurtenis, zo moest Het Laatste Nieuws gisteren erkennen: "Wat was er met de schoenen van prinses Elisabeth gebeurd, op haar eerste schooldag? Twee dikke vegen op de tippen, vuil op de bandjes, rimpels in het leer, kortom, hun beste tijd hadden de ooit zo witte mocassins wel gehad. En geen enkel papieren zakdoekje in de buurt om het een en ander te fatsoeneren. Om maar te zeggen: op momenten als deze blijkt dat het prinsenpaar ook (maar) mensen zijn."

DE MORGEN
Met de helicopter naar Knokke Le Zoute
publicatiedatum : 09-10-2004Binnenland
Amper tweeëneenhalve maand na de ingebruikname van het Helicenter Knokke-Heist heeft initiatiefnemer Danny Croon, zaakvoerder van het Helicenter en Crown Heliservice nv, al nieuwe plannen. "De vraag naar een regelmatige helikopterverbinding van Knokke-Heist naar Brussel en Antwerpen is groot", vertelde hij bij de officiële opening van de eerste Belgische open helihaven.
Het Helicenter Knokke-Heist is een samenwerking tussen Croon en het gemeentebestuur van de badstad. Vooral burgemeester graaf Leopold Lippens vond het onverantwoord dat helikopters in de tuinen van de villa's in het dichtbebouwde Zoute landden. De helikopters zorgden daarbij ook voor overlast. Met de ingebruikname van het helicenter op 17 juli werd een landingsverbod in de hele gemeente afgekondigd. Helikopters mogen in Knokke-Heist enkel nog landen op de helihaven nabij het bedrijventerrein en aan- en afvliegen moet boven de landerijen. De concessie voor Helicenter Knokke-Heist loopt voor tien jaar.
"Gemiddeld landt hier een tiental helikopters per week", aldus Danny Croon. "Het gaat om mensen die een dagje uit in Knokke-Heist plannen of hier een werkvergadering hebben. Ons doelpubliek is zakelijk en toeristisch."
De aanwezigheid van de helihaven wekte intussen de interesse van enkele plaatselijke bewoners. Die zien het gemak van het luchtverkeer in. "De vraag om met de helikopter van en naar het werk in het binnenland te kunnen vliegen, wordt regelmatig gesteld", vertelt Croon. "Daarom bekijken we of het haalbaar is om enkele regelmatige verbindingen te voorzien tussen Knokke-Heist, Brussel en Antwerpen. We zullen dan boven de files vliegen."
Crown Heliservice nv beschikt zelf over twaalf helikopters en heeft zes piloten in dienst. Volgens zaakvoerder Croon zijn er plannen om zijn bedrijf te integreren bij rampenplannen, opsporingen van verdwenen personen, opsporing van sluikstortingen of lozingen en bijstand aan de brandweer.
De buurtbewoners ondervinden echter al wat hinder van het nieuwe initiatief. "Eén helikopter horen overvliegen is wel eens leuk", vertelt Ed van der Zee uit deelgemeente Westkapelle. "Maar een tiental per week wordt niet meer aangenaam. We zijn dan ook bevreesd voor de toekomst. De meeste gebruikers komen uit het Zoute. We vragen ons af waarom het helicenter daar niet werd ingeplant."
Volgens eerste schepen Maxim Willems is het gemeentebestuur zich bewust van de overlast. "In samenspraak met de uitbater en de verkeersleiding wordt aan een luchtbaken gewerkt, waardoor de helikopters niet langer over Westkapelle zullen vliegen maar over de nabijgelegen landerijen. We doen
wat we kunnen, maar het vraagt wat tijd en vooral discipline." (Belga) Vaste verbinding tussen mondaine badstad en Antwerpen en Brussel op komst

DE MORGEN
Toch denkt Jefke dat daar door Douglas De Coninck
publicatiedatum : 27-11-2004Algemeen
nog ergens miljoenen liggen
'Wij zijn de ontvoerders van Anthony. Wij stellen vast dat gij onze boodschap goed hebt ontvangen. De losprijs die wij u vragen: 2 miljoen Franse Franken, 1 miljoen gulden, 1 miljoen Duitse marken, 6 miljoen Amerikaanse dollar. Onze voorwaarden die gij eerder hebt ontvangen niet vergeten. De vrijlating van Anthony zal alleen gebeuren wanneer wij de losprijs zullen hebben nagekeken en gecontroleerd."
Bij de brief, op 12 februari 1992 door Jozef Peeters en Salvatore Calatabiano verstuurd naar Dominiek De Clerck in Wielsbeke, zat een geluidscassette: "Dag mama en papa. Hier spreekt uw zoon Anthony. Met mij is alles goed. Ik kom niets tekort. Ik weet nu toch dat jullie gisteren op tv geweest zijn en dat papa alles zal doen om mij terug te krijgen. Wees niet ongerust, want ik word heel goed behandeld en krijg wat ik wou. Ik heb zelfs een computerspel gekregen en veel boeken. Ik mis jullie en hoop vlug bij jullie thuis te zijn."
Wat vonden we het toch grappig. Moeder Martine De Clerck voor de tv-camera's, twee dagen na de ontvoering, in het parochiezaaltje in Belsele: "Anthonyke, gij zijt ne toffe jongen". Was dit echt? Was dit Vlaanderen? En was die vader, Jan De Clerck, textielmagnaat, wel "zuiver op de graat"? Hoe vaak is niet herhaald dat justitie zoveel meer aandacht had voor Anthony dan voor andere verdwenen kinderen?
Er was dat ene moment, 22 september 1997, vijf jaar na de feiten. Jan en Martine De Clerck in Brussel gearresteerd op verdenking van financiële fraude. Wie voerde Het Belang van Limburg op als leverancier van deskundige commentaar? Daniël Vanhamel, aan de telefoon vanuit de nor: "Ik ben wel in mijn nopjes dat ze nu beseffen wat het betekent opgesloten te zitten, je kinderen achter glas te moeten zien. De familie heeft ons altijd als uitschot beschouwd."
Ja, hoe zou die daartoe gekomen kunnen zijn?
"In de rechtszaal voelde je dat niet, maar daarbuiten hing een lacherig sfeertje", zegt advocaat René Verstringhe, die op het assisenproces de burgerlijke belangen van de familie De Clerck verdedigde. "Het ging hier wél om een jongen van elf die op een ochtend, op weg naar school, door mannen met bivakmutsen en een revolver uit de auto gesleurd werd en een maand lang in een cel opgesloten zat. Die psychische terreur, op hem, op de familie... Ik vind dat bijzonder ernstige feiten, sorry."
Dat we geneigd zijn het allemaal zo lollig te vinden, is mede te danken aan de strapatsen van Daniël -
"zeg maar Danny" - Vanhamel en Jozef - "Jefke" - Peeters, deze week in een populaire krant treffend omschreven als de Gaston en Leo van de Belgische misdaad. Ervaren gangsters hebben een vluchtplan. Die ochtend, 4 februari 1992, iets na achten, kwamen Vanhamel, Peeters en kompaan Isidro Sanchez na hun vertrek uit Belsele in hun Mercedes met een spartelende Anthony in de koffer 20 minuten vast te zitten in de ochtendfile op de E17 nabij de Kennedytunnel.
Het idee was in 1989 gerijpt in de gevangenis van Lantin, waar Vanhamel, Peeters en Sanchez samen opgesloten zaten en uit de krant meenden te kunnen opmaken dat de publieke opinie 'positief' stond tegenover de bende rond Patrick Haemers. Die had oud-premier Paul Vanden Boeynants ontvoerd. Vanhamel, ooit vechtersbaasje bij de Limburgse motorbende Born Losers en als Vlaamse James Dean opgevoerd in het BRT-jongerenprogramma Inspraak, adoreerde Haemers. Naar zijn voorbeeld pleegde hij, met hulp van Peeters, eind 1988 een gewapende overval op een Securitas-geldtransport in Berloz.
Eind 1991 hadden ze een beter plan: de ontvoering van de dochter van de Nederlandse miljonair Leon Melchior. Ze hadden de omgeving verkend en foto's verzameld van zowel de dochter als Melchiors secretaresse, Christiane Gielen - kwestie van geen stommiteiten te begaan. Op 13 december 1991 werd in een BMW in Maastricht een met kauwgom achter het stuur bevestigd briefje opgemerkt: "Uw dochter werd ontvoerd maar wordt goed behandeld! Het losgeld bedraagt 200 kg staven goud (24 karaat) verpakt in zakjes van 20 à 25 kg plus 4 miljoen dollar in gebruikte biljetten van 100 VS-dollar eveneens verpakt in jute zakken (geen serienummers!)."
Het plan was tot in de perfectie verlopen. Tot Vanhamel, Peeters en Sanchez in de gehuurde chalet in het Ardense Engreux de zak van het hoofd van hun gijzelaar trokken. Die zei: "Ik ben Christiane Gielen". Voorzien van een biljet van 100 frank werd de jonge vrouw een dag later vrijgelaten in de buurt van Riemst.
De bende-Vanhamel ging in Knokke graaf Leopold Lippens observeren. Nadat Calatabiano op diens domein per abuis de zoon van de conciërge had vastgegrepen en daarbij een schoen verloor, werd ook dat plan opgeborgen. Vanhamel kocht de Trends, las iets over het vermogen van Jan De Clerck, en vergat even dat de publieke opinie mogelijk anders zou reageren op de ontvoering van een kind.
Op 5 februari, een dag na de ontvoering van Anthony, stond Vanhamel al met stip bovenaan de lijst verdachten van onderzoeksrechter Leo Tas in Dendermonde. Dat werd er niet beter op na de eerste losgeldbrief, opgesteld in schabouwelijk Frans, in dezelfde stijl en op dezelfde tekstverwerker als bij Gielen. Er kwamen tips uit 'het milieu', onder meer via de later in opspraak gekomen BOB'er Willy Van Mechelen. Hij was de flik die al na één dag zei: "Da's Vanhamel, zeker weten".
Vanhamel? Dat was dan goed nieuws. Die zou Anthony vast geen haar krenken. "We wisten ongeveer alles", zegt een speurder van toen. "Het probleem was dat we niet wisten waar Anthony zat en wie hem bewaakte. Zolang we de jongen niet hadden, moesten we Vanhamel met rust laten."
Nadat in de nacht van 27 februari een eerste poging tot overhandiging van losgeld fout liep - en Vanhamel even oog in oog stond met rijkswachters, die hem lieten gaan - verkoos hij niet langer te communiceren met oom Dominiek De Clerck, maar met de pastoor van Belsele. Diens telefoonlijn zou de politie vast niet aftappen, dacht hij. Op de lijn in de pastorie hoorden de speurders nu het onmiskenbare
Limburgse dialect van de prime suspect. De rijkswacht mobiliseerde al zijn flitscamera's in de omgeving van Belsele. Op één beeld was de Fiat Uno (en nummerplaat) van moeder Vanhamel te zien, kort nadat in de brievenbus van de pastorie een brief en een cassette met de stem van Anthony waren gedropt.
Na een eindeloos parcours van onder zitbanken op autosnelwegparkings gekleefde briefjes met instructies - met wéér Vanhamel die zich om de haverklap liet flitsen - gooide een stroman van de familie De Clerck in de avond van 4 maart 1992 in Maarheeze, nabij Maastricht, drie tassen vol geld over een hek, waar ze werden opgepikt door medeplichtigen Calatabiano en Ivon Huber. Later in de avond leverden zij de tassen in Lummen af bij Vanhamel en Peeters. Van daaruit ging het naar militair Patrick Houdmeyers, een neef van Vanhamel. In diens garage werden de biljetten op de grond uitgestrooid en berekeningen gemaakt. Hier lag voor 256.616.000 Belgische frank.
Het tellen van de buit is voor een crimineel doorgaans de ultieme sensatie. Dat is het in Lummen iets minder als blijkt dat de biljetten vochtig zijn. Er zit overduidelijk een of ander 'spul' op. Het werk van de aan de Duitse Bündeskriminalamt verbonden chemicus Filippo Finnochiaro, zo blijkt later. Hij beklaagt er zich op het assisenproces over dat de Belgische speurders de biljetten na het aanbrengen van zijn chemische wondermiddel te snel op elkaar hebben gestapeld zodat ze zijn gaan klitten: "Normaal mag dat niet gebeuren".
Normaal knallen ontvoerders in zo'n geval hun gijzelaar neer en vertrekken ze met de noorderzon. Niet zo in Engreux. Nadat hij een maand lang de tijd heeft gedood met strips en een computerspel ziet Anthony in de namiddag van 6 maart 1992 zijn bewakers Isidro Sanchez en Thaci Din verwoed de chalet poetsen, zijn spelconsole in een vuilniszak proppen en strips verbranden.
Omstreeks 21.45 uur die avond rinkelt de bel in een huis in Massenhoven. Daar staat een jongen: "Ik ben Anthony De Clerck en ik zou graag naar mijn mama en mijn papa bellen".
Tussen geldoverdracht en vrijlating is 48 uur verstreken. Tijd zat, zou je denken, voor een enkeltje Brazilië. Niet zo in Lummen. Als de speurders in de vroege ochtend van 7 maart aanbellen bij Vanhamel ligt die gewoon thuis in bed. Idem dito bij Peeters en Sanchez. Tijdens de huiszoeking bij Vanhamel zien de speurders hoe zijn vrouw Marina Krawinckel iets door de wc-pot spoelt. In de door de rijkswacht over de tuin uitgespreide drek worden papiersnippers opgevist waarop na wat gepuzzel te lezen is: "Wij zweren... - weg zullen... - geen..."
Het is een fragment uit een gecodeerde boodschap die Dominiek De Clerck op 20 februari had moeten uitspreken voor tv-camera's. Verborgen boodschap: "Wij gaan op uw eisen in". Vanhamel was die avond niet tijdig thuis voor het tv-journaal, dus zijn vrouw had vlijtig genoteerd. Ontkennen had geen zin meer. De chalet in Engreux zou misschien nooit zijn gevonden als een Luikse medeplichtige niet op het dwaze idee was gekomen om die na de drie arrestaties in een bui van paniek in de fik te steken.
"Moordenaars, dat kan toch niet?!", krijste Danny Vanhamel toen het Gentse assisenhof hem op 22 december 1994 net als Peeters en Sanchez veroordeelde tot levenslange dwangarbeid. Vijf medeplichtigen kregen lichtere straffen. Krawinckel, Houdmeyers en een secundair hulpje bij de ontvoering van Gielen zagen zich vrijgesproken.
Vanhamel en Peeters gingen in hongerstaking, klaagden in brieven aan de media steen en been over "klassejustitie" en trokken al van in 1999 verbaal ten strijde tegen justitieminister Verwilghen die "onder de invloed van de familie De Clerck" hun rechtmatige eis voor een vervroegde vrijlating zou dwarsbomen.
Jefke Peeters (57) mocht begin april, na twaalf jaar, de gevangenis verlaten. Hij kreeg van de dienst elektronisch toezicht een enkelband om. Sinds 12 oktober geniet ook Danny Vanhamel (49) dat voorrecht. Onder voorwaarden. Elke niet-werkgebonden verplaatsing dient gemeld aan de justitieassistent. Niet op café gaan. Geen contact hebben met medeveroordeelden van weleer.
Zaterdag 20 november 2004. In de garage van de villa in de Priesterse Heidestraat in Lummen, dezelfde villa als waar de politie destijds de beerput kwam leegpompen, staat Vanhamel rustig te schilderen als achter hem een vertrouwde stem klinkt. Jefke Peeters is 's ochtends met zijn kleindochter in Lummen naar de begrafenis van zijn schoonbroer gegaan, heeft na afloop wat pinten gedronken en is samen met het kind even tot hier gereden.
"Wij zagen dat meteen", klinkt het op de dienst elektronisch toezicht. "Op het computerscherm zag je het signaal van de ene gedetineerde oplichten in de box van de andere. En juist díé. Alle alarmsystemen gingen af." Sinds zaterdagavond zitten Danny en Jefke weer in de gevangenis.
Geïnterpelleerd door zijn justitieassistent, zei Peeters vorig weekend: "Dat bezoek aan Danny, dat was de grootste stommiteit van mijn hele leven". Het is waar, met die zaak-Anthony is het om de een of andere reden altijd lachen geblazen.
In eerste instantie liet Peeters de wereld via advocaat Jan Keulen weten dat zijn bezoek niets dan nobels had beoogd. "Hij ging naar Vanhamel om hem te vragen een brief te schrijven aan de familie", aldus Keulen, maandag. Inmiddels krijg je van de advocaat maar twee woorden meer te horen. "Geen" en "commentaar".
Volgens zowel Vanhamel als Peeters duurde de conversatie "twintig minuten". De computer van de dienst elektronisch toezicht laat wat anders zien: 36 minuten. "Een beetje lang voor een gesprek waarover Vanhamel nu beweert dat zijn deel zich ertoe beperkte Peeters de deur te wijzen", vindt men daar.
Toch is het zo gegaan, houdt Michel Du Tré, advocaat van Vanhamel vol: "Mijn cliënt heeft meteen gezegd: 'Ben je gek geworden? Dit mag niet, ga weg!' Hij kon er niks aan doen dat Peeters in die garage bleef staan. En ja, dat verhaal over die brief aan de familie De Clerck, dat is natuurlijk quatsch. Als dat de bedoeling was, hoefde Peeters enkel zijn advocaat te vragen om mij aan te schrijven."
Waarover spraken Peeters en Vanhamel dan wel? "Geld", verduidelijkte Marina Krawinckel (42) dinsdag in enkele kranten. Om zich een dag later te corrigeren: "Ik weet niet precies waarover het gesprek tussen Danny en Jefke ging. Over geld maar zeker niet over losgeld dat is betaald voor de vrijlating van Anthony."
Kan ook niet, zegt advocaat Du Tré. "Het voor de vrijlating van Anthony betaalde losgeld is in 1992 allemaal teruggevonden. Het is heel eenvoudig. Vanhamel en Peeters zijn ook veroordeeld voor die
Securitas-roof in 1988. Securitas speelde het hard en eiste van mijn cliënt de terugbetaling van 40 miljoen frank. Dat is een astronomisch bedrag dat hij nooit bij elkaar zal krijgen, hoe hard hij ook werkt. Toch, puur uit principe, handhaaft de firma het loonbeslag."
De advocaat haalt er de cijfers bij. Na een voorbeeldig parcours in de gevangenis kreeg Vanhamel de enkelband om omdat hij kon voldoen aan de laatste van alle voorwaarden: een baantje vinden. Hij ging als chauffeur aan de slag bij de Kringloopwinkel in Lummen. "Hij verdient een kleine 1.250 euro netto per maand", zegt Du Tré. "Daarvan moet hij maandelijks 700 euro afbetalen aan Securitas. Peeters is voor dezelfde feiten veroordeeld en zit ook met zo'n afbetalingsplan. Het water staat hem tot de lippen. Hij staat onder budgetbeheer. Straks wordt zijn huis openbaar verkocht. Volgens mij is hij uit pure wanhoop bij Vanhamel langsgegaan."
En toch. In het deze week naar de hoogste regionen van het ministerie van Justitie doorgestuurde dossier zegt Vanhamel: "Peeters kwam me spreken over de verdeling van de buit." Welke buit? Jawel, die. Vanhamel kon zijn ex-kompaan enkel op het hart drukken dat er niks meer was, maar zo te horen was Jefke Peeters ook na 36 minuten nog niet helemaal overtuigd.
Het strafdossier vertelt de lichtjes hilarische geschiedenis van het losgeld, in maart 1992. Vanhamel, Peeters en Sanchez zaten al in de cel. Hun namen en foto's prijkten dagelijks op de voorpagina's. Toch dachten Marina Krawinckel, Patrick Houdmeyers en zijn vrouw Sabine Vervloesem nog een kans te zien om het losgeld uit de klauwen van justitie te houden. Het stel kwam medio maart langs bij Krawinckel met een koffer vol vochtige guldens. Krawinckel dacht wel raad te weten met 'dat spul' van de politie. Ze stak de hele berg guldens in de wasmachine.
De akte van beschuldiging: "Zij werden gestreken en per pakje van 100 biljetten gestoken (...). Tevens werden dollarbiljetten uit de koffer gehaald dewelke door Krawinckel werden gewassen en in de droogtrommel gestopt. De biljetten werden door Krawinckel en Vervloesem gestreken."
Een heler werd gevonden in de figuur van Guy Awouters uit Hasselt, die nog had geholpen bij de ontvoering van Gielen. Hij ging in Nederland op pad met het gewassen en gestreken geld, liep recht in de armen van een undercoveragent en werd op 18 mei 1992 gearresteerd in Diegem in het bezit van 350.100 dollar en 600.000 gulden. Inmiddels was een deel van het losgeld in Luik bij helers terechtgekomen en ook daar kon de politie nagenoeg alles onderscheppen. Toch wettigt het strafdossier de indruk dat Vanhamel en Krawinckel her en der nog wat hadden verstopt. Zij wezen justitie op 22 mei 1992 de weg naar het kippenhok achter het huis van de ouders van Vanhamel. Daar lag voor 3 miljoen frank aan dollars, marken en guldens in een plastic zak tussen het stro. Een laatste schijf werd gevonden nadat een van de helers ruzie kreeg met zijn vriendin. Op 3 juni 1992 belde zij de politie met de melding dat er 'iets' bij haar op zolder lag.
Zoveel hoopjes geld, her en der. En altijd weer Marina Krawinckel die wasmachine en strijkijzer hanteerde. Jefke Peeters is straks dakloos. Vanhamel, zo kon Jefke zaterdag met eigen ogen zien, woont nog steeds in die leuke villa. Met zwembad.
In verschillende media was deze week sprake van zo'n 37 miljoen frank die nooit zou zijn teruggevonden.
"Klopt niet", zegt advocaat René Verstringhe (familie De Clerck): "Er is een verschil tussen wat de familie aan losgeld heeft betaald en het totale financiële verlies dat ze leed. Of je nu Jan De Clerck heet of niet, probeer maar eens in één dag 250 miljoen frank bij elkaar te krijgen."
Ook begin 1992, toen de kleine Anthony nog spoorloos was en alle media beheerste, was het woord sentiment van geen tel in het bankwezen. Jan De Clerck klopte aan bij de Nationale Bank van België die de francs, dollars, guldens en marken liet overkomen uit het buitenland. Voor transport, verzekering en 'vernietiging' (door de chemische stof werden de biljetten bij voorbaat waardeloos gemaakt) rekende de Nationale Bank blijkens het strafdossier 37.333.822 frank aan. "Die kosten heeft de familie helemaal zelf gedragen", zegt Verstringhe. "37 miljoen frank, dat is toch al niet meer om mee te lachen."
Maar het losgeld zelf is integraal teruggevonden?
"Niet integraal. Een klein deel is ergens via dat circuit van zwarte helers 'in de natuur' verdwenen. Het ging, als ik het goed herinner, niet om een astronomisch bedrag hoor."
Na het proces was sprake van 5 miljoen frank.
"Dat zal er al dichter bij zitten, al maakt het weinig uit. Als iemand al die vreemde valuta (buiten de dollars inmiddels allemaal vervangen door euro's, DDC) na al die jaren uit een of ander putje tevoorschijn haalt, wat moet hij er dan mee? Naar de bank gaan? Dat chemische spul gaat er nooit af. Die biljetten worden onmiddellijk herkend als waardeloos."
Eind 1992 scheidden Vanhamel en Krawinckel. De villa kwam op haar naam te staan. Het paar hoopte het zo te vrijwaren voor een door de familie De Clerck geëist bewarend beslag. De familie eiste 5 miljoen frank. "Maar ze stemde achteraf in met een dading", zegt advocaat Michel Du Tré (Vanhamel). "Hoewel hij in de gevangenis zat, wist mijn cliënt 1,5 miljoen frank bij elkaar te krijgen om de De Clercks uit de betalen. Die hebben daar toen mee ingestemd en formeel afgezien van elke verdere claim. Dat lijkt me een heldere indicatie dat er geen losgeld meer circuleert. Als er nu sprake is van 1,5 of 5 miljoen frank die is 'zoek geraakt', vergeet dan niet dat er in 1992 allerlei dubieuze operaties zijn uitgevoerd tegen wisselkoersen die niet echt overeenstemmen met die op de beurs."
Al sinds de jaren zeventig heeft Vanhamel geen job meer gehad. Toen Christiane Gielen werd ontvoerd, gebeurde dat omdat hij financieel aan de grond zat. Van maart 1992 tot vorige maand verrichtte hij wat onderbetaalde klusjes in de gevangenis. Ja, Marina Krawinckel heeft een handelszaak. Maar toch. Die villa. Dat zwembad.
Door ons gecontacteerd, kreeg Marina Krawinckel deze week last van een hevige hoestbui: "Kunt u misschien later eens terugbellen?"
Twaalf jaar na de feiten stond de ene ontvoerder van Anthony De Clerck voor de
deur bij de andere. De één zit op droog zaad, de ander bewoont een villa met zwembad. Het gesprek duurde 36 minuten en ging
dixit Danny Vanhamel over 'de verdeling van de buit', die er volgens hem niet
meer is. Hij is wel de man met de villaGeïnterpelleerd door zijn justitieassistent
zei Peeters vorig weekend: 'Dat bezoek aan Danny, dat was de grootste stommiteit van mijn hele leven'. Het is waar, met die zaak-Anthony is het om de een of andere reden altijd weer lachen geblazen In het kippenhok misschien. Of in een sok onder een matras. Jefke Peeters, twaalf jaar geleden medeontvoerder van Anthony De Clerck, verdenkt zijn toenmalige kompaan Danny Vanhamel ervan een deel van het losgeld achter te hebben gehouden. Niks van, zegt Vanhamel. Maar waarom liep Jefke-met-enkelband dan zo'n risico? Douglas De Coninck op zoek naar de mogelijke restantjes van 256,6 miljoen frank aan losgeld.
 
DE MORGEN
(geen titel) door Belga
publicatiedatum : 10-12-2004Algemeen
Uit de 55 kandidaten, waaronder negen Belgische, koos de jury voor Herzog & de Meuron uit Bazel, Steven Holl Architects uit New York, Neutelings-Riedijk Architecten uit Rotterdam, Zaha Hadid Architects uit Londen en Jacob + MacFarlane uit Parijs. De vijf geselecteerden mogen hun project nu uitdiepen en een financieel plan opstellen, waarin ze zelf op zoek gaan naar investeerders.
Burgemeester Leopold Lippens wil een casino met uitstraling dat past bij de omgeving en de sfeer van Knokke-Heist. "De jury, die tijdens haar verblijf de badplaats beter leerde kennen, is zich daarvan bewust en kreeg dan ook alle autonomie bij de selectie van de ontwerpers", zegt de burgemeester. De jury bestond uit zes experts, zijnde Jennifer Hudson, Sören Robert Lund, Heinrich Böll, Laurent Ney, Kasper König en Martin Manning. Zij hadden twee dagen beraad nodig.
Begin 2005 worden de vijf geselecteerden uitgenodigd om Knokke en het project beter te leren kennen. Tijdens de zomer zal dezelfde jury een oordeel vellen over de ingediende voorstellen. Burgemeester Lippens verwacht dat de bouw ten vroegste in 2006 kan beginnen.

 
2004 
 
DE MORGEN
(meerdere artikels)
publicatiedatum : 27-12-2004Binnenland
/ Betoging tegen uitwijzing Armeens gezin
Ongeveer 600 scholieren van twee middelbare scholen in Knokke-Heist hebben vrijdagmorgen een optocht gehouden tegen de uitwijzing van het Armeense gezin Aslanjan-Jarahyan. Dat werd dinsdag opgesloten in het vluchtelingencentrum van Steenokkerzeel. De 14-jarige zoon en de 17-jarige dochter gingen naar school in Knokke-Heist. Burgemeester Lippens vertelde dat het gemeentebestuur van Knokke-Heist alles heeft gedaan om het gezin in België te houden maar dat zijn wettelijke mogelijkheden uitgeput zijn. Het gemeentebestuur heeft nu een brief geschreven naar minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD). De kustgemeente wil dat de kinderen van het gezin nog een toekomst in België zouden krijgen.
/ Contactpunt voor ouders ontvoerde kinderen
Begin volgend jaar wordt bij de federale overheidsdienst justitie een contactpunt opgericht waar ouders van ontvoerde kinderen terecht kunnen voor inlichtingen. Zo'n 145 kinderen zijn op dit moment ontvoerd door vader of moeder en naar het buitenland gebracht. Het gaat zowel om Belgische als gemengde koppels. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (VLD) zegt dat de interministeriële coördinatiecel tussen buitenlandse zaken en justitie heeft beslist vier reflectiegroepen op te richten, waarbij de ouders betrokken zullen worden. In de loop van volgend jaar vergadert een van die groepen voor het eerst in het Brusselse Egmontpaleis. De ouders van ontvoerde kinderen zullen in de loop van volgend jaar ook terecht kunnen bij een Eenheidsloket. Dat contactpunt zal inlichtingen verstrekken over de stappen die ze kunnen zetten.
/ Negen fraudeverdachten veroordeeld
De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vrijdag negen personen veroordeeld tot celstraffen tot vier jaar en werkstraffen tot 120 uur voor een grootschalige BTW-carrousel met computeronderdelen. De beklaagden ontdoken voor ruim 8,3 miljoen euro aan BTW. De rechtbank heeft voor de overleden spilfiguur Marc D. de heropening van de debatten bevolen, omdat ze waterdichte bewijzen wil dat de man ook effectief dood is. Het openbaar ministerie had Marc D. graag voor vijf jaar achter de tralies gegooid, maar hij overleed op 19 maart van dit jaar in Spanje. Toch deden er nog een tijdje geruchten de ronde dat de man nog zou leven en zijn dood gefingeerd had om aan zijn straf te ontlopen.
/ Tien jaar voor verkrachting stiefdochter
De correctionele rechtbank van Namen heeft een man uit Namen veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf omdat hij zijn elfjarige stiefdochter had verkracht. Het meisje was ook zwanger geworden. De 41-jarige man zit al meer dan twee jaar achter de tralies, maar houdt toch al sinds het begin van het onderzoek vol dat hij onschuldig is. De zaak kwam aan het licht in 2001 door de verklaringen van het meisje. Het kind, dat toen elf jaar was, had net een abortus ondergaan in Barcelona. Ze was toen al meer dan vijf maanden zwanger. Terug in België, moest ze na verwikkelingen opgenomen worden op de spoedgevallendienst en opnieuw geopereerd worden. Op dat moment gaf ze aan de politie toe dat ze al enkele jaren seksueel misbruikt werd.
/ Man vermoord in Kontich
De lokale politie van Kontich heeft vrijdagmorgen het lichaam van een 31-jarige man aangetroffen in de koffer van zijn eigen wagen. Het slachtoffer had een schotwonde. Het voertuig stond nog geparkeerd aan de woning van de man in de Transvaalstraat, waar hij rond 7 uur vrijdagmorgen vertrokken was naar zijn werk. Niet lang na de feiten wist de politie al een verdachte te vatten.